แทนคำขอบคุณจากกรีนทราเวล ที่เสียสละเพื่อคนไทย ด้วยการมอบส่วนลด 30% สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ เมื่อใช้บริการรถเช่าเหมา

743

แทนคำขอบคุณจากกรีนทราเวล ที่เสียสละเพื่อคนไทย ด้วยการมอบส่วนลด 30% สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ เมื่อใช้บริการรถเช่าเหมา

👨‍🔬👩‍🔬 กรีนทราเวล ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มุ่งมั่นทุ่มเทการทำงาน ตรวจรักษา เฝ้าระวัง รับมือกับภาระที่ยิ่งใหญ่ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบกับคนไทยน้อยที่สุด

🧳🧳 กรีนทราเวล ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขอบคุณจากใจคนไทยทุกคน ด้วยการมอบส่วนลด 30% แทนคำขอบคุณที่ทุกท่านทุ่มเท และดูแลคนไทยเป็นอย่างสุดกำลังกายและใจ เมื่อใช้บริการรถเช่าเหมาเพื่อการท่องเที่ยว สัมมนา อบรมเป็นหมู่คณะกรีนทราเวล by กรีนบัส ตั้งแต่วันนี้ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

☎️สอบถามเพิ่มเติมโทร.081-960-1177 หรือโทร.053-266-480 ต่อ 3

#รถเช่าเหมา #รถนำเที่ยว #อบรมสัมมนา #ท่องเที่ยว #กรีนทราเวล
#Greenbusthailand #Greentravel