สำนักงานหนังสือเดินทางฯ แจ้งย้ายที่ทำการจากศาลากลางไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฯ สำนักงานฯ มีการปิดปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2563

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ แจ้งย้ายที่ทำการจากศาลากลางไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฯ สำนักงานฯ มีการปิดปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2563

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ประกาศย้ายที่ทำการ โดยสำนักงานฯ จะย้ายที่ทำการจากที่ตั้งเดิมคือศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่(ศาลากลาง จ.เชียงใหม่) ไปยัง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อาคาร SMEs 2 (จอดรถได้ที่ประตู 5) สำนักงานฯ มีการปิดปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2563