หวั่นการ์ดตก!!! หลังมาตรการผ่อนปรน ชาวเชียงใหม่เริ่มชะล่าใจไม่หวั่นโควิด พ่อเมืองยันขอทำตามมาตรการป้องกันต่อเนื่อง

1988
โควิด เชียงใหม่

หวั่นการ์ดตก!!! หลังมาตรการผ่อนปรน ชาวเชียงใหม่เริ่มชะล่าใจไม่หวั่นโควิด พ่อเมืองยันขอทำตามมาตรการป้องกันต่อเนื่อง

ถนนคนเดิน เชียงใหม่

วันที่ 29 มิ.ย.63 รายงานข่าวแจ้งว่า จากการที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาเป็นอย่างดีต่อเนื่องมาตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด จนกระทั่งในขณะนี้ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประชาชนชาวเชียงใหม่ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีการปฏิบัติการช่วยเหลือและป้องกันกันอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ตากการที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นมากแล้วนั้น ก็ส่งผลทำให้ประชาชนเกิดความชะล่าใจ ไม่ยอมป้องกันตัวหรือปฏิบัติตามมาตรการที่จากเดิมทำอยู่อย่างต่อเนื่อง หรือมีการปล่อยให้ “การ์ดตก” ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าห่วง แม้ว่าการแพร่ระบาดในพื้นที่จะไม่มีแล้วก็ตาม แต่หากชะล่าใจหรือไม่มีการป้องกันก็อาจทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมาระบาดได้อีกครั้ง

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่สำรวจ ภายหลังมาตรการผ่อนปลนล่าสุดพบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเริ่มใช้ชีวิตประจำวันตามปกติมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็พบว่าบางรายนั้นไม่มีการป้องกันตัวและมีความชะล่าใจในการตระหนักถึงความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดแล้ว แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะมีการดำเนินการตามมาตรการอยู่อย่างต่อเนื่องก็ตาม ทั้งในเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ และการลงทะเบียนในเว็บไซต์ “ไทยชนะ” รวมถึงการขอความร่วมมือประชาชนในการสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่ในพื้นที่ต่างๆ และการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยก็ตาม แต่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เริ่มไม่ตระหนักถึงข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ โดยจะเห็นได้จากการเดินชิดกันมากเกินไป และบางรายก็ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าประชาชนเริ่มไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยหรือการป้องกันตัว ซึ่งอาจส่งผลให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมาระบาดได้อย่างเช่นในหลายๆ ประเทศ ที่เมื่อหลังมีมาตรการผ่อนปรนแล้วแต่กลับมีการแพร่ระบาดอีกครั้ง

ขณะที่ทางด้าน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังมาตรการผ่อนปรนทางจังหวัดก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการป้องกันและระมัดระวังตัวเอง ซึ่งให้เป็นไปตามมาตรการที่ก่อนหน้านี้เคยปฏิบัติกันมา ทั้งการทำความสะอาดร่างกาย ล้างมือหรือภาชนะ หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม แม้ว่าในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดขแองเชื้อไวรัสชนิดนี้จะไม่พบในพื้นที่แล้วก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรทำคือการตระหนักถึงความปลอดภัย และต้องมีการช่วยกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงความสำคัญของการป้องกันตัว รวมไปถึงสถานประกอบการต่างๆ ก็จะมีทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องคอยลงไปตรวจสอบและให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการและข้อปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตามพื้นที่เขตรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหากตรวจพบว่าไม่มีการปฏิบัติตามหรือมีการละเมิดข้อบังคับก็จะมีกระบวนการในการตักเตือนชี้แจงและบทลงโทษให้กับผู้กระทำผิด อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญในขณะนี้คือการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมาหากเกิดการแพร่ระบาดอีกครั้ง และอยากฝากเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของตัวเองโดยยังคงต้องทำให้ “การ์ดอย่าตก” เพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมด้วย

ถนนคนเดินวัวลาย ถนนคนเดินท่าแพ

Facebook Comments