พิธีเปิดศูนย์ ประสานงาน YMCA ณ ถ.เจริญราษฎร์ลำพูน เป็นศูนย์ที่ 2 ของจ.ลำพูน เป็นลำดับที่ 7 ของสมาคม YMCA เชียงใหม่

พิธีเปิดศูนย์ ประสานงาน YMCA ณ ถนนเจริญราษฎร์ลำพูน เป็นศูนย์ที่ 2 ของจังหวัดลำพูน และเป็นลำดับที่ 7 ของสมาคม YMCA เชียงใหม่

      เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ได้มีพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน YMCA เป็นศูนย์ประสานงานแห่งที่ 2 ของจังหวัดลำพูน และเป็นลำดับที่ 7 ของสมาคม YMCA เชียงใหม่ โดยมี นายฤทธิพงษ์ เตชะพันธุ์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ปกครอง(ผป.) อนุพร อินทพันธุ์ นายกสมาคม YMCA ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมกับมี ศจ. ดร. สมคิด หัวนา ศิษยาภิบาล  คริสตจักรพันธกิจไทย-เกาหลี ลำพูน ให้เกียรติมาเป็น ผู้ประกอบการพิธีทางศาสนา ซึ่งการเปิดศูนย์ฯ ที่ลำพูน แห่งที่ 2 นี้จะเป็นประโยชน์กับ เด็ก เยาวชนและผู้สนใจมาใช้บริการที่จะเกิดประโยชน์กับชุมชนและส่วนรวมต่อไป