“หมอยง” ขอบคุณ 300 ฮีโร่ ที่หายป่วยจากโควิด-19 ร่วมบริจาคพลาสมาเพื่อรักษาผู้ป่วย

“หมอยง” ขอบคุณ 300 ฮีโร่ ที่หายป่วยจากโควิด-19 ร่วมบริจาคพลาสมาเพื่อรักษาผู้ป่วย

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ถึงกรณีที่ได้รับการบริจาคพลาสมาจากผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 เพื่อจะนำไปรักษาผู้ป่วยต่อ โดยระบุว่า

“ขอขอบคุณฮีโร่ที่หายจากโรคโควิด-19 ที่มาช่วยกันบริจาคพลาสมา ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ได้พลาสมาของผู้ที่หายป่วยแล้วมากกว่า 200 ถุง ทุกถุงมีภูมิต้านทานสูง ในปริมาณที่สามารถจะใช้ในการรักษาได้ โดยพลาสม่านี้สามารถเก็บไว้ได้นาน 1 ปี

สำหรับอาสาสมัครที่มาบริจาคทั้งหมด มีประมาณ 300 คน โดยภูมิต้านทานจะสูงในคนที่มีอาการมาก เช่น มีอาการปอดบวม คนที่มีอาการน้อย ภูมิต้านทานจะต่ำกว่า และมีจำนวนหนึ่งที่ตรวจวัดภูมิต้านทานไม่ได้

ส่วนการศึกษาเรื่องภูมิต้านทาน สำหรับในรายที่บริจาคพลาสมาจะมีข้อมูลของการตรวจภูมิต้านทาน จากห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีแผนจะทำการศึกษาระยะยาว ติดตามภูมิต้านทานไปจนถึง 1 ปี เพื่อจะตอบได้ว่าภูมิต้นทานดังกล่าวอยู่ได้นานแค่ไหน และระดับสูงเพียงใด เพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับผู้ติดเชื้อโดยธรรมชาติ โรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ ผลระยะยาวจึงมีความจำเป็นในการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

กลุ่มวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอขอบคุณฮีโร่ทั้งหลาย ที่สละเวลามาตรวจเลือด และบริจาคพลาสมาเพื่อการรักษาผู้ป่วยในอนาคต โดยโครงการนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในระยะยาว”

ข้อมูล : Yong Poovorawan