ผ้าไทย ใครว่าเชย! เชียงใหม่ประกาศให้ “การใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นวาระจังหวัด” เริ่ม 29 มิ.ย. นี้ เป็นต้นไป

ผ้าไทย ใครว่าเชย! เชียงใหม่ประกาศให้ “การใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นวาระจังหวัด” เริ่ม 29 มิ.ย. นี้ เป็นต้นไป

จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้ “การใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นวาระจังหวัด” เชิญชวนให้ข้าราชการทุกหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ สวมใส่ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง Kick off พร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563