แนะเตรียมพร้อม และจองคิวล่วงหน้าก่อนเที่ยวอุทยานแห่งชาติ แบบ New Normal

300

แนะเตรียมพร้อม และจองคิวล่วงหน้าก่อนเที่ยวอุทยานแห่งชาติ แบบ New Normal

วันที่ 1 ก.ค.นี้ อุทยานแห่งชาติฯ 127 แห่ง (ข้อมูล 22 มิ.ย.63) จะเปิดให้บริการตามช่วงเวลาปกติ พร้อมกับจะมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวแตกต่างกันไปในแต่ละอุทยานแห่งชาติ สำหรับการจะเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาตินั้นต้อง จองคิวล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชัน QueQ (คิวคิว) ได้ทั้ง iOS และ Android โดยนักท่องเที่ยวจะต้อง Check in ผ่านระบบ “ไทยชนะ” ทั้งก่อนเข้าและออกจากแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ  

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองคิวล่วงหน้า ยังสามารถเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติได้ตามปกติ แต่จะให้สิทธิกับผู้ที่ทำการจองผ่านทางแอปพลิเคชันก่อน หากผู้จองคิวล่วงหน้าไม่มาตามเวลาจอง เจ้าหน้าที่จึงจะอนุญาตให้เข้าไปท่องเที่ยวได้ในรูปแบบร้อยละ 70 และ 30 คือ นักท่องเที่ยวที่จองผ่านแอปพลิเคชัน 70% ส่วนอีก 30% คือนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน QueQ

Cr. ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช