กองบิน 41 เปิดให้ผ่าน เข้า-ออก ได้ตามปกติแล้วในช่วงเวลา 06.00-22.00 น. เริ่มวันนี้เป็นต้นไป

กองบิน 41 เปิดให้ผ่าน เข้า-ออก ได้ตามปกติแล้วในช่วงเวลา 06.00-22.00 น. เริ่มวันนี้เป็นต้นไป

กองบิน 41 แจ้งประชาสัมพันธ์ เปิดให้ผ่านเข้า-ออก กองบิน 41 ได้ตามปกติในช่วงเวลา 06.00-22.00 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยย้ำเตือนเรื่องการตาม พรบ.จราจรทางบก และระเบียบของกองบิน 41 ด้วย โดยเฉพาะที่เห็นเด่นชัดคือการแซง ในเขตกองบิน 41 เป็นเขตห้ามแซงเด็ดขาด ถ้าพบเจอจะดำเนินการทันที หรือบันทึกความผิดไว้โดยไม่แจ้งให้เจ้าของรถทราบและอาจมีผลต่อการอนุมัติทำบัตรในปีต่อไปได้

5TGsRn.jpg