Home ข่าวทั่วไทย ปลาย มิ.ย. นี้ฝนจะลดลง ด้าน กอนช. ยืนยัน!! แหล่งน้ำขนาดใหญ่ยังมีเพียงพอให้ประชาชน

ปลาย มิ.ย. นี้ฝนจะลดลง ด้าน กอนช. ยืนยัน!! แหล่งน้ำขนาดใหญ่ยังมีเพียงพอให้ประชาชน

-

ปลาย มิ.ย. นี้ฝนจะลดลง ด้าน กอนช. ยืนยัน!! แหล่งน้ำขนาดใหญ่ยังมีเพียงพอให้ประชาชน

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)เผยทุกภาคน้ำน้อยถึงน้อยวิกฤติ มีแนวโน้มทรงตัว สถานการณ์ความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา 0.23 กรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาตรน้ำรวมทั้งประเทศ 34,142 ล้าน ลบ.ม. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก-ดินถล่ม จ.น่าน 2 หมู่บ้าน จ.เชียงใหม่ 6 หมู่บ้าน จ.เชียงราย 6 หมู่บ้าน จ.ลำปาง  1 หมู่บ้าน เตรียมพร้อม จ.น่าน 4 หมู่บ้าน จ.ลำปาง 5 หมู่บ้าน จ.พะเยา 15 หมู่บ้าน จ.เชียงใหม่ 1 หมู่บ้าน จ.สุโขทัย 1 หมู่บ้าน

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในสัปดาห์แรกของเดือน ก.ค.63 ทุกภาคยังคงมีฝนตกน้อย หลังจากนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจเกิดอุทกภัยได้ โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) คาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเกิดอุทกภัย เดือน ก.ค. 63 จำนวน 499 ตำบล ในพื้นที่ 37 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ 16 จังหวัด 372 ตำบล ภาคกลาง 7 จังหวัด 47 ตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด 70 ตำบล ภาคตะวันออก 3 จังหวัด 10 ตำบล มอบหมายหน่วยงานติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพฯ ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลาก และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำน้ำ ผลการดำเนินการในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 17-23 มิ.ย. 63 รวม 68,000 ตัน

สำหรับการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง 11 จังหวัด หน่วยงานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กระทรวงกลาโหม สนับสนุนน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จ.อุทัยธานี  เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มน้ำต้นทุนใน จ.อุตรดิตถ์ จ.ขอนแก่น และ จ.สุราษฎร์ธานี

Cr. โฆษกรัฐบาล

Must Read

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเชียงใหม่ รวมตัวจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พร้อมปักหมุดคณะราษฎรบนแผ่นปูนน้ำหนักกว่า 40 กิโลกรัม

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเชียงใหม่ รวมตัวจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พร้อมปักหมุดคณะราษฎรบนแผ่นปูนน้ำหนักกว่า 40 กิโลกรัม เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2563 กลุ่มนักศึกษาเชียงใหม่พร้อมด้วยประชาชน นำโดยนางสาวภัคจิรา ได้ออกมารวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานได้มีการตั้งเวทีปราศรัยเกี่ยวกับผลงานภายใต้การนำของรัฐบาล รวมไปถึงการบริหารการจัดการท้องถิ่นและชาติพันธุ์ นอกจากนี้ได้มีการแสดงดนตรี...
error: Alert: Content is protected !!