ชื่นชมหนุ่มเจ้าหน้าที่จราจร สนามบินเชียงใหม่ หลังเก็บกระเป๋าเงินตกได้ ข้างในมีเงินกว่า 4 หมื่นบาท

2844

ชื่นชมหนุ่มเจ้าหน้าที่จราจร สนามบินเชียงใหม่ หลังเก็บกระเป๋าเงินตกได้ ข้างในมีเงินกว่า 4 หมื่นบาท

     เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 เวลาประมาณ 00:00 น. นายนุกูล งามวงศ์ เจ้าหน้าที่จราจรหน้าอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พบกระเป๋าสตางค์ ผู้โดยสารชาวไทย ชื่อนายธีร เด่นดี ทำตกหล่นบริเวณพื้นเก้าอี้นั่งตรงหน้าร้านข้าวซอยเฮาส์ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ประตูที่ 1  จากการตรวจสอบพบเงินสกุลไทยจำนวน 32,200บาท เงินเยน 28,000 (ประมาณ 7,840บาทไทย ) เจ้าหน้าที่ได้ นำส่งประชาสัมพันธ์เพื่อติดต่อเจ้าของมาคืนในวันต่อไป

      ทั้งนี้ นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการตอบแทน จากการปฏิบัติหน้าที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานการให้บริการที่ดีเป็นเลิศของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานและลูกจ้าง ควรแก่การยกย่องและชมเชย