Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ชื่นชมหนุ่มเจ้าหน้าที่จราจร สนามบินเชียงใหม่ หลังเก็บกระเป๋าเงินตกได้ ข้างในมีเงินกว่า 4 หมื่นบาท

ชื่นชมหนุ่มเจ้าหน้าที่จราจร สนามบินเชียงใหม่ หลังเก็บกระเป๋าเงินตกได้ ข้างในมีเงินกว่า 4 หมื่นบาท

-

ชื่นชมหนุ่มเจ้าหน้าที่จราจร สนามบินเชียงใหม่ หลังเก็บกระเป๋าเงินตกได้ ข้างในมีเงินกว่า 4 หมื่นบาท

     เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 เวลาประมาณ 00:00 น. นายนุกูล งามวงศ์ เจ้าหน้าที่จราจรหน้าอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พบกระเป๋าสตางค์ ผู้โดยสารชาวไทย ชื่อนายธีร เด่นดี ทำตกหล่นบริเวณพื้นเก้าอี้นั่งตรงหน้าร้านข้าวซอยเฮาส์ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ประตูที่ 1  จากการตรวจสอบพบเงินสกุลไทยจำนวน 32,200บาท เงินเยน 28,000 (ประมาณ 7,840บาทไทย ) เจ้าหน้าที่ได้ นำส่งประชาสัมพันธ์เพื่อติดต่อเจ้าของมาคืนในวันต่อไป

      ทั้งนี้ นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการตอบแทน จากการปฏิบัติหน้าที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานการให้บริการที่ดีเป็นเลิศของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานและลูกจ้าง ควรแก่การยกย่องและชมเชย 

Must Read

ศบค.มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเพิ่มเติม 4 ข้อ สกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 สร้างความปลอดภัยประชาชนช่วงคริสต์มาส-ปีใหม่ 2564

ศบค.มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเพิ่มเติม 4 ข้อ สกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 สร้างความปลอดภัยประชาชนช่วงคริสต์มาส-ปีใหม่ 2564 . วันนี้ (3 ธ.ค.63) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 พิจารณากรณีพบชาวไทยที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 10 ราย...
error: Alert: Content is protected !!