Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ชื่นชมหนุ่มเจ้าหน้าที่จราจร สนามบินเชียงใหม่ หลังเก็บกระเป๋าเงินตกได้ ข้างในมีเงินกว่า 4 หมื่นบาท

ชื่นชมหนุ่มเจ้าหน้าที่จราจร สนามบินเชียงใหม่ หลังเก็บกระเป๋าเงินตกได้ ข้างในมีเงินกว่า 4 หมื่นบาท

-


ชื่นชมหนุ่มเจ้าหน้าที่จราจร สนามบินเชียงใหม่ หลังเก็บกระเป๋าเงินตกได้ ข้างในมีเงินกว่า 4 หมื่นบาท

     เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 เวลาประมาณ 00:00 น. นายนุกูล งามวงศ์ เจ้าหน้าที่จราจรหน้าอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พบกระเป๋าสตางค์ ผู้โดยสารชาวไทย ชื่อนายธีร เด่นดี ทำตกหล่นบริเวณพื้นเก้าอี้นั่งตรงหน้าร้านข้าวซอยเฮาส์ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ประตูที่ 1  จากการตรวจสอบพบเงินสกุลไทยจำนวน 32,200บาท เงินเยน 28,000 (ประมาณ 7,840บาทไทย ) เจ้าหน้าที่ได้ นำส่งประชาสัมพันธ์เพื่อติดต่อเจ้าของมาคืนในวันต่อไป

      ทั้งนี้ นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการตอบแทน จากการปฏิบัติหน้าที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานการให้บริการที่ดีเป็นเลิศของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานและลูกจ้าง ควรแก่การยกย่องและชมเชย 

Must Read

อช.ดอยสุเทพ-ปุย ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรม ป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ 19-30 เม.ย. 64

อช.ดอยสุเทพ-ปุย ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรม ป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ 19-30 เม.ย. 64 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ออกประกาศอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30...
error: Alert: Content is protected !!