ศบค.ย้ำ! เปิดผ่อนคลายเฟส 5 เงื่อนไขไม่มาก แค่ต้องปรับตัว ใช้ชีวิตวิถีใหม่ทั้งกลางวัน-กลางคืน

ศบค.ย้ำ เปิดเฟส 5 เงื่อนไขไม่มาก แค่ต้องปรับตัว ใช้ชีวิตวิถีใหม่ทั้งกลางวัน-กลางคืน ย้ำแม้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม แต่ต้องติดตามสถานการณ์ต่างประเทศ พบยังมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตพุ่งสูง

    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันและมาตรการในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดย โฆษก ศบค. เผยถึงการเตรียมผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 5 ที่จะต้องเพิ่มเงื่อนไขในการป้องกันการแพร่ระบาดมากขึ้น ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาเป็นเวลา 32 วันติดต่อกันแล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ของหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกยังมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้เสียชีวิตหลักพัน และบางประเทศพบการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 ด้วย จึงขอความร่วมมือในการปฏิบัติตาม 5 มาตรการหลัก รวมถึงการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อให้เป็นวิถีชีวิตใหม่ New Normal

โฆษก ศบค. กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจการ/กิจกรรมที่จะผ่อนคลายในระยะที่ 5 มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดสูง เนื่องจากมีความแออัดของผู้คนในสถานประกอบการ เช่น สถานบันเทิง ที่เคยเป็นสถานที่แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้น แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” จึงมีความสำคัญในการควบคุมและติดตาม หากมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ โฆษก ศบค. ยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของประชาชน และข้อมูลจะถูกนำมาใช้เมื่อมีการแพร่ระบาดเท่านั้น