ทต.หางดง ชี้แจง! กรณีหนุ่มโพสต์ถูกกาวร้อนหยอดที่เปิดประตูรถในตลาดหางดง เผยผู้เสียหายไม่เคยยื่นคำร้องขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด

17672

ทต.หางดง ชี้แจง! กรณีหนุ่มโพสต์ถูกกาวร้อนหยอดที่เปิดประตูรถในตลาดหางดง เผยผู้เสียหายไม่เคยยื่นคำร้องขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด และพื้นที่ลานจอดรถดังกล่าว เป็นที่ดินของเทศบาลตําบลหางดงที่จัดทําขึ้นสงวนสิทธิ์เฉพาะให้ประชาชนผู้มาซื้อของในตลาดสดเทศบาลตําบลหางดง เท่านั้น

จากกรณีที่ ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Prachya Tarwee ได้โพสต์ภาพและข้อความเตือนภัยหลังแม่ของตนนำรถไปจอดที่ลานจอดรถของตลาดแห่งหนึ่ง แล้วโดนกาวร้อนหยอดใส่บริเวณมือเปิดประตูรถจนเสียหาย และคราวกาวไหลติดรถจนเกิดเสียหาย ซึ่งเกรงว่าจะเป็นมิจฉาชีพหวังทรัพย์สิน และเมื่อไปขอดูกล้องวงจรปิดกับไม่ได้ความร่วมมือเท่าไหร่นั้น

-หนุ่มโพสต์เตือนภัย! จอดรถไว้ที่ลานจอดของตลาดแห่งหนึ่ง ถูกกาวร้อนหยอดที่มือดึงประตูรถจนติดไม่สามารถเปิดประตูรถได้

ล่าสุด เทศบาลตำบลหางดง ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า “ตามที่ได้ปรากฏข่าวสารในสื่อออนไลน์ กรณีมีผู้นํารถไปจอด ณ ลานจอดรถตลาดสดเทศบาลตําบลหางดง แล้วรถได้รับความเสียหาย เนื่องจากมีผู้นํากาวร้อนไปเทราดที่เปิด ประตูรถ โดยผู้โพสต์ข้อความได้กล่าวพาดพิงว่าไม่ได้รับความร่วมมือในการขอดูกล้องวงจรปิดจากทางตลาด (เทศบาลตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่) นั้น

เทศบาลตําบลหางดง ขอเรียนชี้แจงว่า ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดดังกล่าว ถือเป็นข้อมูล ข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งอยู่ในความครอบครองของ เทศบาลฯ และไม่ถือเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานต้องเปิดเผยตามมาตรา 7 ถึงมาตรา 9 ดังนั้น หากประชาชน ทั่วไปที่ประสงค์จะขอข้อมูลใดๆ ก็จะต้องยื่นคําร้องตามแบบคําร้องขอฯ เมื่อเทศบาลได้ พิจารณาแล้ว หากไม่เป็นข้อมูลที่กระทบสิทธิส่วนบุคคลหรือข้อมูลต้องห้ามมิให้เปิดเผย ฯลฯ ก็จะได้จัดหาข้อมูล ข่าวสารให้ตามความประสงค์ ต่อไป

อนึ่ง จากการตรวจสอบย้อนหลัง ไม่พบว่าผู้โพสต์ข้อความได้มีคําร้องขอข้อมูลข่าวสารที่เทศบาล ถือครอง (ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิด) แต่อย่างใด อีกทั้ง ลานจอดรถบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินของเทศบาล ตําบลหางดงที่จัดทําขึ้นสงวนสิทธิ์เฉพาะให้ประชาชนผู้มาซื้อของในตลาดสดเทศบาลตําบลหางดง เท่านั้น มิได้ จัดเป็นที่จอดรถสาธารณะที่ให้บุคคลทั่วไปที่มิใช่ลูกค้าในตลาดนํารถมาจอดทิ้งไว้ได้แต่อย่างใด” จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายจํารูญ เร่งถนอมทรัพย์) นายกเทศมนตรีตําบลหางดง

5hmwab.jpg

Facebook Comments