การประปาส่วนภูมิภาค ต่ออายุขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาจาก 10 วัน เป็น 20 วัน!!

165

การประปาส่วนภูมิภาค ต่ออายุขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาจาก 10 วัน เป็น 20 วัน!!

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. สนองตอบนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากวิกฤติการณ์โรคโควิด –19 เพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง กปภ. จึงยังคงมาตรการขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาและครบกำหนดระงับการใช้น้ำเป็นจาก 10 วัน เป็น 20 วัน นับจากวันที่อ่านมาตรหรือแจ้งคำน้ำประปา จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนนี้ ต่อไปอีก 3 เดือน

✅✅ สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายน 2563 โดยในใบแจ้งค่าน้ำมีข้อความระบุว่า “กปภ.ขยายการรับชำระและระงับการใช้น้ำถึงวันที่ ………..ช่วง COVID-19”

✅✅ ทั้งนี้ หากครบกำหนดการขยายเวลาดังกล่าวแล้ว และยังไม่ถูกระงับการใช้น้ำประปา ผู้ใช้น้ำสามารถขอบาร์โค้ดผ่าน 3 ช่องทาง ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง คือ

➡เว็บไซต์ กปภ. https://www.pwa.co.th/

➡แอปพลิเคชัน PWA 1662

➡Line Official @PWAThailand ได้แบบวันต่อวันและต้องใช้ภายใน 24 ชั่วโมง

✅✅ นอกจากนี้ กปภ.ยังอนุโลมการระงับการใช้น้ำประปาให้เป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้น้ำที่เป็นศาสนสถานอีกด้วย

✅✅ กปภ. ยังขยายระยะเวลาการทำธุรกรรมออนไลน์ ประกอบด้วย

➡การชำระค่าน้ำ

➡การผ่อนชำระค่าน้ำ

➡การขอติดตั้งประปา

➡การชำระเงินค่าติดตั้งประปาพร้อมเงินประกันการใช้น้ำและการทำสัญญา

➡การประสานมาตรวัดน้ำ

➡การฝากมาตรวัดน้ำ

➡การตรวจสอบมาตรวัดน้ำ

➡การยกเลิกการใช้น้ำ / ขอเงินประกันคืน การโอนสิทธิการใช้น้ำ

➡การขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ำเพื่อให้ผู้ใช้น้ำสะดวกโดยไม่ต้องมาที่สำนักงานด้วยตนเองซึ่งเป็นการลดโอกาสการติดโรคโควิด -19 ได้อีกทางหนึ่ง

หากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662

Cr. การประปาส่วนภูมิภาค