การประปาส่วนภูมิภาค ต่ออายุขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาจาก 10 วัน เป็น 20 วัน!!

391
การประปาส่วนภูมิภาค ต่ออายุ ขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปา จาก 10 วัน เป็น 20 วัน

การประปาส่วนภูมิภาค ต่ออายุขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาจาก 10 วัน เป็น 20 วัน!!

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. สนองตอบนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากวิกฤติการณ์โรคโควิด –19 เพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง กปภ. จึงยังคงมาตรการขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาและครบกำหนดระงับการใช้น้ำเป็นจาก 10 วัน เป็น 20 วัน นับจากวันที่อ่านมาตรหรือแจ้งคำน้ำประปา จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนนี้ ต่อไปอีก 3 เดือน

✅✅ สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายน 2563 โดยในใบแจ้งค่าน้ำมีข้อความระบุว่า “กปภ.ขยายการรับชำระและระงับการใช้น้ำถึงวันที่ ………..ช่วง COVID-19”

✅✅ ทั้งนี้ หากครบกำหนดการขยายเวลาดังกล่าวแล้ว และยังไม่ถูกระงับการใช้น้ำประปา ผู้ใช้น้ำสามารถขอบาร์โค้ดผ่าน 3 ช่องทาง ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง คือ

➡เว็บไซต์ กปภ. https://www.pwa.co.th/

➡แอปพลิเคชัน PWA 1662

➡Line Official @PWAThailand ได้แบบวันต่อวันและต้องใช้ภายใน 24 ชั่วโมง

✅✅ นอกจากนี้ กปภ.ยังอนุโลมการระงับการใช้น้ำประปาให้เป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้น้ำที่เป็นศาสนสถานอีกด้วย

✅✅ กปภ. ยังขยายระยะเวลาการทำธุรกรรมออนไลน์ ประกอบด้วย

➡การชำระค่าน้ำ

➡การผ่อนชำระค่าน้ำ

➡การขอติดตั้งประปา

➡การชำระเงินค่าติดตั้งประปาพร้อมเงินประกันการใช้น้ำและการทำสัญญา

➡การประสานมาตรวัดน้ำ

➡การฝากมาตรวัดน้ำ

➡การตรวจสอบมาตรวัดน้ำ

➡การยกเลิกการใช้น้ำ / ขอเงินประกันคืน การโอนสิทธิการใช้น้ำ

➡การขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ำเพื่อให้ผู้ใช้น้ำสะดวกโดยไม่ต้องมาที่สำนักงานด้วยตนเองซึ่งเป็นการลดโอกาสการติดโรคโควิด -19 ได้อีกทางหนึ่ง

หากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662

Cr. การประปาส่วนภูมิภาค