กปภ. ขยายเวลารับชำระค่าน้ำประปา จากเดิม 10 วันเป็น 20 วัน ในรอบบิลเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 นี้

1257

กปภ. ขยายเวลารับขำระค่าน้ำประปา จากเดิม 10 วันเป็น 20 วัน ในรอบบิลเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 นี้

การประปาส่วนภูมิภาค ต่ออายุมาตรการขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาจาก 10 วัน เป็น 20 วัน อีก 3 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 หวังช่วยลดภาระและบรรเทาทุกข์ประชาชนจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19

📌​ ทั้งนี้ หากครบกำหนดการขยายเวลาดังกล่าวแล้วและยังไม่ถูกระงับการใช้น้ำประปา ผู้ใช้น้ำสามารถขอบาร์โค้ดผ่าน 3 ช่องทาง ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ได้แก่
 เว็บไซต์ กปภ. ww.pwa.co.th
 แอปพลิเคชัน PWA 1662
​ Line Official @PWAThailand ได้แบบวันต่อวันและต้องใช้ภายใน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ กปภ.ยังอนุโลมการระงับการใช้น้ำประปาให้เป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้น้ำที่เป็นศาสนสถานอีกด้วย

Facebook Comments