เปิดตัวระบบบริหารหนี้ กยศ. ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect”

350

เปิดตัวระบบบริหารหนี้ กยศ. ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect”

ไม่รู้ ไม่ได้แล้ว…น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาที่ใช้บริการกู้ยืมเงินจากทางกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อนำไปใช้จ่ายในการศึกษาต่อ ต่อจากนี้จะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดให้บริการระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล และเปิดให้ใช้งานระบบบริหารหนี้ (Debt Management System – DMS) ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินกู้ ยอดเงินที่ต้องชำระ หรือรายการชำระเงินย้อนหลังได้แบบ Real-time และจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง รวมถึงผู้ค้ำประกันยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการค้ำประกันตามสัญญาได้อีกด้วย

สำหรับวิธีใช้งานนั้น ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป โดยผู้กู้ยืมยังคงสามารถชำระเงินผ่านช่องทางรับชำระทั่วประเทศและ Mobile Banking ของทุกธนาคาร หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE บัญชีทางการ กยศ. หรือโทร. 0 2016 4888

อย่างไรก็ตาม วันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุน ซึ่งปีนี้มีผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระประมาณ 3,500,000 ราย จึงขอเชิญชวนให้ผู้กู้ยืมรุ่นพี่มาชำระเงินคืนภายในกำหนดดังกล่าว เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ต่อไป

Cr. ไทยคู่ฟ้า