อุทยานแห่งชาติเปิดแล้ว 1 ก.ค. นี้ พร้อมแนะวิธีจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น

อุทยานแห่งชาติเปิดแล้ว 1 ก.ค. นี้ พร้อมแนะวิธีจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น

สำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เตรียมพบกับการเปิดให้เข้าท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ รูปแบบใหม่ (New Normal)เน้นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยต้องมีการจองล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น QUEQ มีการจำจัดจำนวนนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity : CC)

       ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อควรปฏบัติ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งลดการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง นำขยะออกจากอุทยานแห่งชาติทุกครั้ง โดยในช่วงแรกนักท่องเที่ยวอาจไม่ได้รับความสะดวกสบายมากเท่าที่ควร อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้บ้าง เพราะเป็นการเริ่มต้นเปิดอุทยานแห่งชาติในรูปแบบใหม่ ปลอดภัย และยั่งยืน

สำหรับรายชื่ออุทยานที่พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 รวมไปถึงวิธีการจองคิวเพื่อเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานฯ มีดังนี้

104959660 2625985434167620 287520101685287390 o
105494290 2628355460597284 8388928132244149651 o
105971739 2628355423930621 6208562195781905305 oวิธีการจองคิวเพื่อเข้าอุทยานฯ

105400773 2628295590603271 4723998587950854978 o106088261 2628295500603280 391609602008692685 o
105617993 2628295743936589 5891450022355529333 o
106062086 2628295393936624 5838327424538979901 o
104186519 2628356267263870 5784435372261444242 o