เชียงใหม่ประกาศ! ยกเลิกการตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด-19(ชั่วคราว) เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมดี มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5170

เชียงใหม่ประกาศ! ยกเลิกการตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด-19(ชั่วคราว) เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมดี มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองโควิด-19 ทุกจุดหยุดปฎิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นภายในประเทศดีขึ้น ทุกจังหวัดพ้นโซนสีแดง โดยไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศมาเป็นจำนวน 30 วันแล้วด้วยกัน แต่ยังคงเน้นย้ำให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

Facebook Comments