ศบค. เคาะร่างผ่อนคลายเปิด “ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านเกม อาบอบนวด” คาดเริ่ม 1 ก.ค. นี้

ศบค. เคาะร่างผ่อนคลายเปิด “ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านเกม อาบอบนวด” คาดเริ่ม 1 ก.ค. นี้

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้แถลงข่าวสถานการณ์โควิด 19 ประจำวัน โดยได้มีการเปิดเผยถึง ร่างผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ได้รับการผ่อนผันในขณะนี้ ซึ่งประกอบด้วย

1.การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา

2.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์

3.สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ

4.ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต

5.สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา

ซึ่งได้มีการเปิดเผยร่าง มาตรการควบคุมของกลุ่มกิจการ-กิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเตรียมเสนอให้ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 และเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับร่างมาตรการต่างๆมีรายละเอียดดังภาพต่อไปนี้

Document page 007
Document page 008
Document page 009
Document page 010
Document page 011
Document page 012
Document page 013
Document page 014
Document page 015