เชิญชวน “ลด ละ เลิก” ดื่มเหล้า เข้าพรรษานี้ ผ่านแอปพลิเคชัน Smart อสม.

160

เชิญชวน “ลด ละ เลิก” ดื่มเหล้า เข้าพรรษานี้ ผ่านแอปพลิเคชัน Smart อสม.

วันเข้าพรรษาถือเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” โดยในปีนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติว่า “สุรา พาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย”

รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดกิจกรรม “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า” โดยให้ อสม. เชิญชวนคนในครอบครัว และคนรอบข้างอย่างน้อย 3 คน ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดช่วงเข้าพรรษาผ่านแอปพลิเคชัน Smart อสม. หรือแสดงความประสงค์ช่วยเหลือนำผู้ที่ต้องการเลิกดื่มเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาผ่านระบบออนไลน์

จากสถิติเดือน เม.ย.63 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเดือนที่รัฐบาลออกประกาศห้ามขายเหล้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ช่วยประหยัดงบประมาณได้ 20,000-30,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลว่าจำนวนของผู้ที่ “ดื่มแล้วขับ” ในภาพรวมลดลงจาก 33.56% ในปี 2562 เหลือ 15.60% ในปี 2563

Cr. ไทยคู่ฟ้า