Home ข่าวธุรกิจเชียงใหม่ ข่าวเศรษฐกิจเชียงใหม่ เอไอเอส ผนึกสภากาชาดไทย ส่งต่อความห่วงใย มอบซิมและประกันภัย หนุนการทำงาน อสต. อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว สกัดกั้นโควิด-19 รอบ 2  ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

เอไอเอส ผนึกสภากาชาดไทย ส่งต่อความห่วงใย มอบซิมและประกันภัย หนุนการทำงาน อสต. อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว สกัดกั้นโควิด-19 รอบ 2  ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

-

เอไอเอส ผนึกสภากาชาดไทย ส่งต่อความห่วงใย มอบซิมและประกันภัย หนุนการทำงาน อสต. อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว สกัดกั้นโควิด-19 รอบ 2  ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 : เดินหน้าสานต่อภารกิจ “เอไอเอส 5G สู้ภัยโควิด-19” นำเทคโนโลยีและศักยภาพของเครือข่าย 5G เสริมทัพสาธารณสุขป้องกัน เฝ้าติดตาม และฟื้นฟูประเทศจากโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผนึกสภากาชาดไทยและภาคีเครือข่าย ติดอาวุธดิจิทัลให้กับ อสต. อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบ 2 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โดยสนับสนุนซิม “Sawasdee AEC” มอบฟรีอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” พร้อมมอบฟรีประกันภัย โควิด-19 เพื่อความอุ่นใจระหว่างติดตามการระบาด

​สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย นับได้ว่าอยู่ในแดนบวก ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้เสียชีวิตอยู่ในระดับคงที่อย่างต่อเนื่อง  ด้วยการทำงานอย่างมุ่งมั่นของบุคลากรด้านสาธารณสุข ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล พลังของอาสาสมัครประเภทต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ เฝ้าระวังและติดตามคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด ประกอบกับความร่วมมือของภาคประชาชนที่ร่วมกันเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ แต่ทว่ามาตรการคลายล็อกดาวน์ที่รัฐบาลได้ผ่อนปรนให้ภาคธุรกิจต่างๆ ได้กลับมาเปิดให้บริการอย่างปกติ ตลอดจนการเริ่มกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ อาจจะนำมาซึ่งความเสี่ยงในการแพร่ระบาดรอบที่ 2 ได้

S 195518476

​นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลได้มีส่วนนำนวัตกรรม พร้อมขีดความสามารถของเครือข่าย 5G ไปเสริมประสิทธิภาพงานด้านสาธารณสุขไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านภารกิจ “เอไอเอส 5G สู้ภัยโควิด-19” โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล รวมถึงเข้าไปสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง คัดกรองและติดตามประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ทำให้การป้องกันการแพร่ระบาดทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

​อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหนึ่งกลุ่ม ซึ่งมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ในภาคธุรกิจบริการ และภาคอุตสาหกรรม คือ “กลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ซึ่งปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนและกระจายตัวทำงานทั่วราชอาณาจักร รวมกว่า 3 ล้านคน ที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญในการดูแลและป้องกันเรื่องสุขอนามัยและสาธารณสุข เนื่องจากเป็นประชากรที่พักอาศัยในประเทศที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 เช่นกัน

​ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการเฝ้าระวัง และติดตามกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ระบบการฟื้นฟูและรักษา เอไอเอส จึงได้ สนับสนุนโครงการ “รวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ซึ่งสภากาชาดไทย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติและยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมมือกันจัดขึ้น เพื่อให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักในการป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 และสามารถป้องกันตนเองและครอบครัวจากการแพร่กระจายของโควิด-19 ผ่านการใช้

S 195518475

แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ซึ่งพัฒนาโดยสภากาชาดไทย ที่ได้ใช้เป็นเครื่องมือให้ประชาชนแจ้งข่าวสารภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ แต่เมื่อเกิดวิกฤตโควิด จึงได้บูรณาการแอปฯ พ้นภัยมาใช้ในการรับมือโควิด โดยให้แรงงานข้ามชาติ ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) และแกนนำหอพักแรงงานข้ามชาติที่มีส่วนร่วมในการค้นหาผู้ที่มีอาการหรือสงสัยอาการของโรคให้แจ้งข้อมูลผ่านแอปฯ พ้นภัย เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำต่างๆ ในการดูแลสุขภาพ ที่มีทั้งภาษาไทย เวียดนาม เมียนมาและกัมพูชา ให้ อสต. นำไปแนะนำแก่กลุ่มเพื่อนแรงงานต่างด้าวด้วยกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด

​เอไอเอสจึงตั้งใจที่จะร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ด้วยการให้ อสต.สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบนแอปฯ พ้นภัยได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นเวลานาน 1 ปี พร้อมมอบสิทธิ์ประกันภัยโควิด-19 มูลค่า 100,000 บาท นาน 45 วัน  สำหรับ อสต.ที่ใช้เครือข่ายเอไอเอส อย่างไรก็ตาม อสต.ที่ใช้เครือข่ายอื่น เอไอเอส ก็พร้อมที่จะมอบซิมเติมเงินวัน-ทู-คอล “Sawasdee AEC” เพื่อให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนแอปพลิเคชันพ้นภัย ฟรี! พร้อมมอบสิทธิ์คุ้มครองประกันภัยโควิด -19 เช่นกัน

S 195518472

​ด้าน นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “โครงการรวมใจต้านภัยโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยที่ผ่านมาสภากาชาดไทยและภาคีเครือข่าย ได้มอบชุดธารน้ำใจให้กับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวที่ว่างงาน เพราะถูกเลิกจ้างและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดต่างๆ ไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 5,368 ชุด นอกจากนี้ทางโครงการยังได้รับการสนับสนุนประกันภัยและอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในงาน

แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” จากเอไอเอส อำนวยความสะดวกอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวและแกนนำแรงงานที่ผ่านการอบรมและได้รับสิทธิ์ในการแจ้งข่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวและแกนนำหอพักแรงงานข้ามชาติ ให้มีส่วนร่วมในการค้นหาผู้มีอาการของโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น  และค้นหาแรงงานข้ามชาติที่เข้าประเทศมาโดยยังไม่ได้ผ่านการกักกันโรค 14 วัน โดยแจ้งข่าวผ่าน แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะได้ไปสอบสวนโรค คัดกรอง และส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขต่อไป

​เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ เอไอเอส ได้นำความเชี่ยวชาญทางด้านโครงข่ายและเทคโนโลยีมาเสริมศักยภาพ ปลดล็อกขีดจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ให้สามารถเฝ้าระวัง ติดตามกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติได้แบบไม่มีสะดุดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมมอบความอุ่นใจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสต. ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้มาตรการเฝ้าระวังสภาวะการแพร่ระบาดในภาพรวมเป็นไปในทิศทางบวก โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ”

S 195518477

Must Read

เจ้าหน้าที่ระดมกำลัง เร่งค้นหาตาวัย 80 ปี หลังหายเข้าไปในป่า พื้นที่บ้านบ่อพะแวน ต.บ่อหลวง ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. ที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ระดมกำลัง เร่งค้นหาตาวัย 80 ปี หลังหายเข้าไปในป่า พื้นที่บ้านบ่อพะแวน ต.บ่อหลวง ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. ที่ผ่านมา เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2563 ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่ จุดอมก๋อย ได้รับการร้องขอจากชาวบ้านว่า ได้มีคนพลัดหลงภายในป่า เหตุเกิดบริเวณบ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด...
error: Alert: Content is protected !!