Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ครม.เห็นชอบ! เสนอ "ดอยเชียงดาว" เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ ต่อองค์การยูเนสโก

ครม.เห็นชอบ! เสนอ “ดอยเชียงดาว” เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ ต่อองค์การยูเนสโก

-

ครม.เห็นชอบ! เสนอ “ดอยเชียงดาว” เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ ต่อองค์การยูเนสโก

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอพื้นที่ “ดอยเชียงดาว” จ.เชียงใหม่ เป็น “พื้นที่สงวนชีวมณฑล” แห่งใหม่ ต่อองค์การยูเนสโก ซึ่งจะต้องเสนอต่อยูเนสโกภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ เพื่อที่จะให้เข้าสู่กรอบการพิจารณาของยูเนสโกในปีถัดไป

สำหรับ “พื้นที่สงวนชีวมณฑล” หมายถึงพื้นที่ระบบนิเวศบนบก ทะเล หรือชายฝั่งทะเล หรือระบบนิเวศทั้งหมดรวมกันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ระบบนิเวศ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นการศึกษาวิจัย อบรมต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เดิมประเทศไทยมีพื้นที่สงวนชีวมณฑลอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ชีวมณฑลสะแกราช จ.นครราชสีมา, พื้นที่ชีวมณฑลสวนสัก-ห้วยทาก จ.ลำปาง, พื้นที่ชีวมณฑลห้วยคอกม้า จ.เชียงใหม่, พื้นที่ชีวมณฑลระนอง จ.ระนอง

สำหรับในครั้งนี้ที่เสนอดอยเชียงดาวเข้าไปนั้น เนื่องจากพื้นที่ดอยเชียงดาว ประกอบด้วย เทือกเขาสูงชัน เป็นภูเขาหินปูน มียอดดอยหลวงเชียงดาวซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงอันดับสามของประเทศไทย อีกทั้งเป็นแหล่งของพืชที่หายาก สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ และมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ เพราะฉะนั้นจึงมีเงื่อนไขที่สอดคล้องกับการขอเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล

Must Read

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงินรางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563...

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงิน รางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563 (Green Office) ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) และระดับดีมาก (G เงิน)...
error: Alert: Content is protected !!