Home ข่าวทั่วไทย สพฐ.วางมาตรการเข้มรับเปิดเทอม หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมสั่งปิดทันที

สพฐ.วางมาตรการเข้มรับเปิดเทอม หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมสั่งปิดทันที

-

สพฐ.วางมาตรการเข้มรับเปิดเทอม หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมสั่งปิดทันที

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เผยถึงมาตรการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.นี้ สพฐ. รวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่นักเรียนมาเรียนได้ 100% โดยไม่ต้องใช้มาตรการสลับวันมาเรียน จำนวน 21,000 แห่ง ส่วนที่เหลือจำนวน 5,000 แห่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ต้องใช้มาตรการสลับวันมาเรียนและผสมผสานการเรียนผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัลและระบบออนไลน์ แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่

เมื่อเปิดภาคเรียนแล้วโรงเรียนทุกแห่ง จะต้องดำเนินการมาตรการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด ตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าเรียน จัดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุดภายในสถานศึกษา

หากเปิดภาคเรียนแล้วพบนักเรียนมีไข้สูง มีมาตรการเด็ดขาดดังนี้
โรงเรียนต้องส่งต่อนักเรียนให้กับโรงพยาบาลทันที
ห้ามไม่มีการนอนพักในห้องพยาบาลของโรงเรียนอย่างเด็ดขาด
เมื่อเปิดภาคเรียนไปแล้ว พบนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 จะต้องมีการปิดโรงเรียนทันที พร้อมกับทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อ

Must Read

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า กระทรวงฯได้ขับเคลื่อนนโยบาย กัญชาทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และมีมติเห็นว่า วิถีภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยมีการนำส่วนของใบกิ่งก้านลำต้นรากมาใช้ จึงปลดส่วนนี้ออก ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้น โดยร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ... ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ยังคงสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ...
error: Alert: Content is protected !!