สพฐ.วางมาตรการเข้มรับเปิดเทอม หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมสั่งปิดทันที

สพฐ.วางมาตรการเข้มรับเปิดเทอม หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมสั่งปิดทันที

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เผยถึงมาตรการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.นี้ สพฐ. รวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่นักเรียนมาเรียนได้ 100% โดยไม่ต้องใช้มาตรการสลับวันมาเรียน จำนวน 21,000 แห่ง ส่วนที่เหลือจำนวน 5,000 แห่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ต้องใช้มาตรการสลับวันมาเรียนและผสมผสานการเรียนผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัลและระบบออนไลน์ แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่

เมื่อเปิดภาคเรียนแล้วโรงเรียนทุกแห่ง จะต้องดำเนินการมาตรการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด ตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าเรียน จัดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุดภายในสถานศึกษา

หากเปิดภาคเรียนแล้วพบนักเรียนมีไข้สูง มีมาตรการเด็ดขาดดังนี้
โรงเรียนต้องส่งต่อนักเรียนให้กับโรงพยาบาลทันที
ห้ามไม่มีการนอนพักในห้องพยาบาลของโรงเรียนอย่างเด็ดขาด
เมื่อเปิดภาคเรียนไปแล้ว พบนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 จะต้องมีการปิดโรงเรียนทันที พร้อมกับทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อ