blank
blank
Home ข่าวทั่วไทย "มหาเถรสมาคม" สั่งเข้มหากพบ "พระ-เณร ขับรถ" ไม่เคารพกฎจราจรให้ตำรวจจับได้ทันที และบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป

“มหาเถรสมาคม” สั่งเข้มหากพบ “พระ-เณร ขับรถ” ไม่เคารพกฎจราจรให้ตำรวจจับได้ทันที และบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป

-

blank

“มหาเถรสมาคม” สั่งเข้มหากพบ “พระ-เณร ขับรถ” ไม่เคารพกฎจราจรให้ตำรวจจับได้ทันที และบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวถึงกรณีที่มีพระภิกษุ สามเณร ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนนั้น

ล่าสุดในที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติดังนี้ 1.ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งเจ้าคณะจังหวัด สอดส่อง ดูแล กำชับให้พระภิกษุสามเณรปฏิบัติเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมือง และจารีตประเพณี 2.ให้แจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจตราการขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ของพระภิกษุสามเณร โดยบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปได้ทันที

blank

Must Read

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ลุยโรดโชว์  9 จังหวัด...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ลุยโรดโชว์  9 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ 5 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ลุยโรดโชว์  9 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ 5 โดยมี...