Home ข่าวทั่วไทย กรมการปกครอง เปิดบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบใหม่ “New Normal” จองคิวนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์

กรมการปกครอง เปิดบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบใหม่ “New Normal” จองคิวนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์

-

กรมการปกครอง เปิดบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบใหม่ “New Normal” จองคิวนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์

กรมการปกครอง เปิดบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบใหม่ “New Normal”โดยประชาชนสามารถจองคิวนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://Q-online.bora.dopa.go.th/

เริ่มวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองทุกแห่ง และสำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากนั้น จะขยายผลการดำเนินการจนครบทุกสำนักทะเบียนทั่วประเทศ ได้แก่ งานบริการต่าง ๆ ดังนี้

1. งานทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล จำนวน 15 งานบริการ

2. การขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้า เกี่ยวกับเอกสารการทะเบียนราษฎร สำเนารายการบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการจดทะเบียนครอบครัว และข้อมูลการจดทะเบียนชื่อบุคคล จำนวน 14 เอกสาร

ที่มา : กรมการปกครอง

57ccvq.jpg

Must Read

สั่งการทุกจังหวัด ย้ำ!! ประชาชนรักษาวินัย ป้องกันโควิด-19 หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง

สั่งการทุกจังหวัด ย้ำ!! ประชาชนรักษาวินัย ป้องกันโควิด-19 หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีแถลงการณ์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งทวีความรุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันเพิ่มสูงขึ้น ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเองและรักษาวินัยในการป้องกันโรค นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสาน ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด...
error: Alert: Content is protected !!