กาดนัดพยาบาล มช. กลับมาเปิดแล้ว!! รูปโฉมใหม่ในแบบ NEW Normal

674

กาดนัดพยาบาล มช. กลับมาเปิดแล้ว!! รูปโฉมใหม่ในแบบ NEW Normal

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเลือกซื้อและเที่ยวชมกาดนัดพยาบาล มช. รูปโฉมใหม่ในแบบ NEW Normal พบกับผู้ประกอบการร้านค้าที่นำสินค้าอุปโภคและบริโภคเพื่อสุขภาพราคาประหยัดมากมายมาจำหน่ายภายใต้บรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมทั้งมีมาตรการปลอดภัยป้องกันและควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กาดนัดพยาบาล มช.จัดทุกสิ้นเดือนรวมจำนวนสามวัน โดยเริ่มเดือนนี้วันที่ 29-30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 – 18.00 น. ณ บริเวณด้านหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล / อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับแนวปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการกาดนัดพยาบาล มช. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีดังนี้

1. ทุกท่านต้องผ่านจุดคัดกรองตามที่กำหนด คือ บริเวณหน้าหอพัก และ บริเวณชั้น G อาคาร 4 โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ กรณีมีอุณภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศา ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริเวณจัดกิจกรรม

2. บันทึกข้อมูลที่จุดลงทะเบียนทางเข้าตามที่กำหนด โดยการสแกน QR Code (ไทยชนะ) หรือลงบันทึกในสมุดเพื่อประโยชน์ในการติดตามอย่างรวดเร็ว

3. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จุดบริการก่อนเข้าบริเวณการจัดกิจกรรมทุกครั้ง

4. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19

5. ซื้อกลับเท่านั้น (Take Away)

6. เว้นระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร

7. ขอความร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยนำถุงผ้าหรือตะกร้ามาใส่สินค้า

***ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ*** แล้วพบกันกับแหล่งรวมความสุขครบครันทันสมัยที่ กาดนัดพยาบาล มช. NEW Normal

kad (1)

kad (2)

kad (3)

kad (4)

kad (5)