กรมประมงยัน! สินค้าสัตว์น้ำไทย รับประทานได้อย่างปลอดภัย ไร้การปนเปื้อนโควิด-19

919

กรมประมงยัน! สินค้าสัตว์น้ำไทย รับประทานได้อย่างปลอดภัย ไร้การปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวการกลับมาระบาดของเชื้อโควิด-19 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรายงานว่า พบเชื้อบริเวณเขียงแล่ปลาแซลมอนนำเข้าจากต่างประเทศในตลาดซินฟาตี้ กรุงปักกิ่ง ซึ่งได้สร้างความกังวลใจให้กับผู้บริโภคเนื่องจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆ ในการบริโภคแซลมอน

กรมประมง ยืนยันว่า สินค้าสัตว์น้ำของไทยสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยไร้การปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิด-19 และในส่วนของปลาแซลมอนประเทศไทยไม่ได้นำเข้าจากจีนเพื่อการบริโภคในลักษณะปลาดิบส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าเพื่อนำมาแปรรูปและส่งออกโดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมตามมาตรฐานสากล

ขณะที่อาหารที่ผลิตจากสัตว์น้ำที่ใช้บริโภคในประเทศมีระบบการควบคุมตรวจสอบด้านสุขอนามัย ตั้งแต่เรือที่ใช้ในการทำการประมงต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัย ส่วนสัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยงต้องได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)

ส่วนสินค้าที่วางจำหน่ายในตลาดสดมีการสุ่มตรวจอย่างสม่ำเสมอโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย สำหรับสินค้าประมงส่งออก ได้ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตลอดสายการผลิตพร้อมกับเพิ่มการเฝ้าระวังป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ทั้งในผลิตภัณฑ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามมาตรการด้านสาธารณสุขในบุคลากรทุกคนอย่างเคร่งครัด ทั้งยังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรอบโรงงานเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตาม สัตว์น้ำโดยทั่วไปจัดเป็นสัตว์เลือดเย็น เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการระบาดวิทยา ปัจจุบันไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสัตว์น้ำ หรือ มีข้อบ่งชี้ว่าเกิดการติดเชื้อในสัตว์น้ำได้ ทั้งนี้ ผู้บริโภคโปรดมั่นใจในการบริโภคสัตว์น้ำ และขอให้เลือกรับประทานสัตว์น้ำที่มีความสด สะอาด และปรุงสุกใหม่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดี

Facebook Comments