Home ข่าวทั่วไทย ปภ.เตรียมแผนรับมือ "น้ำท่วม-น้ำป่า" ทั่วประเทศ โดยเฉพาะที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขาและริมฝั่งแม่น้ำ

ปภ.เตรียมแผนรับมือ “น้ำท่วม-น้ำป่า” ทั่วประเทศ โดยเฉพาะที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขาและริมฝั่งแม่น้ำ

-

ปภ.เตรียมแผนรับมือ “น้ำท่วม-น้ำป่า” ทั่วประเทศ โดยเฉพาะที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขาและริมฝั่งแม่น้ำ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและแนวโน้มสถานการณ์ภัยต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเตรียมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) รถปฏิบัติการ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมการลอกท่อระบายน้ำ ที่พร่องน้ำ หากเกิดสถานการณ์ต้องสามารถระบายน้ำได้ทันท่วงที เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบเกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางจราจร

สำหรับการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม ปภ.แนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย โดยให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ จากพยากรณ์อากาศ ประกาศเตือนภัย และปริมาณน้ำฝนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย หากระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้น น้ำในลำน้ำมีสีขุ่นหรือเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีดินภูเขา หรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องให้เตรียมพร้อมรับมือเพื่อจะได้อพยพหนีภัยได้ทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม ควรจัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค รวมถึงป้องกันน้ำท่วมบ้าน กำจัดขยะไม่ให้อุดตันท่อน้ำ ทางระบายน้ำ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมและอพยพสัตว์เลี้ยง ยานพาหนะ ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ สามารถติดต่อแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

Must Read

​งาน “ประกวด มิสแกรนด์เชียงใหม่ 2020″ รอบตัดสิน คัดเลือกตัวแทนสาวงามจังหวัดเชียงใหม่

​งาน “ประกวด มิสแกรนด์เชียงใหม่ 2020" รอบตัดสิน คัดเลือกตัวแทนสาวงามจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพบกับการประกวด "มิสแกรนด์เชียงใหม่ 2020" รอบตัดสิน เพื่อคัดเลือกตัวแทนสาวงามจากจังหวัดเชียงใหม่ไปประกวดเวทีใหญ่ Miss Grand Thailand 2020 งานนี้พบกับ เจนนี่ - นฤมล คำพันธ์ (รองอันดับ2 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019), นุ๊ก - สุทธิดา...
error: Alert: Content is protected !!