Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ จัดหางานเชียงใหม่เตือน อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครไปทำงานและเรียนที่ไต้หวัน อาจถูกหลอกลวงสูญเงินหลักแสน

จัดหางานเชียงใหม่เตือน อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครไปทำงานและเรียนที่ไต้หวัน อาจถูกหลอกลวงสูญเงินหลักแสน

-

จัดหางานเชียงใหม่เตือน อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครไปทำงานและเรียนที่ไต้หวัน อาจถูกหลอกลวงสูญเงินหลักแสน

    นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งจาก สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเปว่า ขณะนี้มีการประกาศรับสมัครผ่านสื่อ Social Media รับสมัครคนงานที่เคยเดินทางไปทำงานในไต้หวันครบสัญญาจ้าง หรือบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ลักษณะวีซ่าทำงาน โดยเรียนและทำงานด้วยผ่านกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน เรียนวันละ  4 ชั่วโมง ซึ่งบริษัทจัดหางานและมหาวิทยาลัยจะหาโรงงานและที่พักให้  และเมื่อเรียนครบ 4 ปี จะได้รับ  วุฒิปริญญาตรี สามารถหางานทำในไต้หวันได้  เมื่ออยู่ครบ 6 ปี จะได้ใบถิ่นที่อยู่ถาวร (กาม่า) ทันที  แต่จะไม่ได้รับสัญชาติ จำนวนโควตา 200 คน มีกำหนดบินในเดือนสิงหาคม จำนวน 20 – 30 คน โดยผู้ที่สนใจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางคนละ 100,000 – 120,000 บาท และในวันที่สมัครต้องชำระงวดแรกทันที เพื่อเป็นค่าประกันวีซ่า จำนวน 40,000 บาท

  ต่อมา สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป ได้มีการตรวจสอบกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานไต้หวัน ซึ่งได้แจ้งว่า ไม่มีโครงการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด และปัจจุบันไต้หวัน  ได้อนุญาตให้สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย รับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในไต้หวัน  โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  1.  ต้องเป็นการเข้าศึกษาต่อในระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา หลังเข้าเรียนแล้วสามารถยื่นขออนุญาตทำงานต่อกระทรวงแรงงานไต้หวันได้  แต่การเรียนในสถาบันสอนภาษาจะต้องเรียนครบ 1 ปี จึงจะยื่นขออนุญาตทำงานได้

  2. ใบอนุญาตทำงานมีอายุ 6 เดือน  นอกจากช่วงปิดภาคเรียนแล้ว แต่ละสัปดาห์  จะจำกัดเวลาการทำงาน โดยทำได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมง ผู้ฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงานและหากเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกลงโทษปรับ เป็นเงินจำนวน 30,000 – 150,000 เหรียญไต้หวัน

  3. นักศึกษาต่างชาติที่หยุดการเรียนหรือไม่เรียนต่อ หากใบอนุญาตทำงานยังไม่หมดอายุ จะต้องคืนใบอนุญาตทำงานให้กับสถาบันการศึกษาที่ตนศึกษาอยู่

  ด้านมหาวิทยาลัยไคหนาน (Kainan University-KNU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกกล่าวอ้างในประกาศรับสมัครดังกล่าว ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า มหาวิทยาลัยไม่เคยมอบหมายให้บริษัทจัดหางานหรือศูนย์แนะแนวศึกษาต่อในต่างประเทศใดๆ ทำการประกาศรับสมัครนักศึกษาไทยมาศึกษาต่อที่ไต้หวัน  เกี่ยวกับเรื่องนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งเตือนไปยังผู้ประสงค์จะไปทำงานในประเทศไต้หวัน อย่าได้หลงเชื่อประกาศรับสมัครดังกล่าว ที่ปรากฏทางสื่อ Social Media เพราะอาจเข้าข่ายการหลอกลวง ทำให้สูญเสียเงินจำนวนมาก หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลการไปทำงานต่างประเทศได้ที่ สำนักงานจัดหางาน  จังหวัดเชียงใหม่  โทร. 053-112744-6 ทุกวันเวลาราชการ

Must Read

ชมรมคนรักษ์ป่า ลุยดอยนำสิ่งของอาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์ดับไฟป่าลงพื้นที่เชียงใหม่ ช่วยเหลือพระสงฆ์

ชมรมคนรักษ์ป่า ลุยดอยนำสิ่งของอาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์ดับไฟป่าลงพื้นที่เชียงใหม่ ช่วยเหลือพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2564 นายบุญฤทธิ์ รังษี ประธานชมรมคนรักษ์ป่า จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า ได้ปิด​ทริป​ส่ง​ของ​เพิ่มเติม​ที่​ด่าน​ป่า​ไม้​พร้อม​ถวาย​อุปกรณ์​ทำความ​สะอาด​พร้อม​ปัจจัย​และ​ข้าวสาร​อาหาร​แห้ง​และ​ยารักษาโรค​ ณ.สำนัก​สงฆ์​ขุน​ออน จ.เชียงใหม่ ซึ่ง​มีพระประจำอยู่​หนึ่ง​รูป​ การเดินทาง​เข้า​ออก​ก็​ลำบาก​ ห่างไกล​จาก​ตัว​อำเภอ​สัน​กำ​แพง​โดย​ประมาณ​ 50​ กม.​ อยู่​ใน​ป่าลึก​ (อยู่​ใน​พื้นที่​ป่าเมี้ย​ง) จ.เชียงใหม่​ จึง​อยาก​จะ​เรียน​เชิญ​เพื่อน​สมาชิก​ผู้​ใจบุญ​ทั้ง​หลาย​ร่วม​ทำบุญ​ใน​ครั้ง​ต่อไป​ด้วย​ครับ​...