1 ก.ค. 62 ราคาลำไยเชียงใหม่ ลำไยวันนี้ ในเกรด ที่เชียงใหม่ และลำพูน

21631

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.  62 ราคาลำไย ในเกรดต่างๆ สำรวจโดยพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดและราคาลำไย ปีการผลิต 2562 ในเขต อ.ดอยหล่อ และอ.หางดง โดยผลจากการลงพื้นที่พบว่า

1. ด้านการผลิต : จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เพาะปลูกลำไย ปี 2562 จำนวน 315,177 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตลำไย (ในฤดู) ประมาณ 119,169 ตัน ขณะนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วประมาณร้อยละ 3 ของผลผลิตทั้งหมด

2. ด้านราคา : (บาท/กก.)
– ลำไยสดช่อ
เกรด AA+A = 35-40 บาท
– ลำไยรูดร่วง
เกรด AA = 19-20 บาท
เกรด A = 12-13 บาท
เกรด B = 6-8 บาท
เกรด C = 0.5 บาท

ราคาลำไยรูดร่วงปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 5-6 บาท/กก. เนื่องจากผลผลิตยังทยอยออกสู่ตลาดในปริมาณน้อย ประกอบกับผู้ประกอบการในพื้นที่เปิดจุดรับซื้อ (จุดร่อน) เพิ่มขึ้น เพื่อนำผลผลิตไปจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานลำไยอบแห้งซึ่งมีความต้องการผลผลิตเพิ่มขึ้น

3. ด้านคุณภาพ : ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดขณะนี้คุณภาพเป็นไปตามความต้องการของตลาด
………………….

ข้อมูลจาก พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลจาก เชียงใหม่ร้อยแปด

ลำไยเชียงใหม่
สำรวจราคาลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ 1 ก.ค. 2562