ม.แม่โจ้ เปิดรับสมัครงาน 335 อัตรา ช่วยประชาชนได้รับผลกระทบโควิด-19

31334

ม.แม่โจ้ เปิดรับสมัครงาน 335 อัตรา ช่วยประชาชนได้รับผลกระทบโควิด-19

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดทำโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2
โดยมีระยะการจ้างงาน 3 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) เริ่มสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิถุนายน 2563 สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2XXXqzW

พื้นที่จ้างงาน
– จังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอเมือง แม่ริม สันทราย สันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ออน สารภี หางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด ดอยเต่า เชียงดาว ไชยปราการ แม่อาย และ ฝาง
– จังหวัดลำพูน เขตอำเภอแม่ทา ลี้ ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธิ เวียงหนองล่อง
– จังหวัดแพร่ เขตอำเภอเมือง ร้องกวาง สอง วังชิ้น ลอง เด่นชัย สูงเม่น หนองม่วงไข่
– จังหวัดน่าน เขตอำเภอเมือง เวียงสา นาน้อย นาหมื่น ปัว ทุ่งช้าง บ่อเกลือ
(หมายเหตุ – กำหนดให้เป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จ้างงาน)

กำหนดการเบื้องต้น
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์วันที่ 24 มิ.ย. 63
– สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกวันที่ 26 มิ.ย. 63
– ประกาศผล 27 มิ.ย. 63
– ทำสัญญาจ้าง 29 มิ.ย. 63
– เริ่มงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
หมายเหตุ เวลา และสถานที่ สามารถติดตามประกาศจากทางเพจ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพงศ์กฤตน์ ภูริชพิสิฐกร โทร. 085-6169969 Facebook page https://www.facebook.com/maejoCovid19/

qejnOz.jpg

Facebook Comments