Home ข่าวทั่วไทย อัปเดต!! เวลาเปิด-ปิด ทำการของกรมการกงสุลและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแต่ละแห่ง

อัปเดต!! เวลาเปิด-ปิด ทำการของกรมการกงสุลและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแต่ละแห่ง

-

อัปเดต!! เวลาเปิด-ปิด ทำการของกรมการกงสุลและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแต่ละแห่ง

นับตั้งแต่เกิดในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมา เราได้แจ้งข่าวให้ประชาชนทราบเรื่องที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับการให้บริการด้านกงสุลแก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงมาตรการของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งการรักษาระยะห่างทางสังคม จึงได้ปรับกำหนดวันและ/เวลาเปิด-ปิดทำการของกรมการกงสุลและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแต่ละแห่ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับจังหวัดและศูนย์การค้าที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานด้วย

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ ล่าสุดกรมการกงสุลจึงเห็นควรให้สำนักงานหนังสือเดินทางและสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ทั่วประเทศได้ปรับเวลาเริ่มเปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยในพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว ได้มากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ในกรุงเทพฯ

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ : เปิดให้บริการ

MRT: เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์

คลองเตย : เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์

มีนบุรี : เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์

ศรีนครินทร์ : เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์

ปิ่นเกล้า: เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์

สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ในส่วนภูมิภาค

ขอนแก่น : เปิดให้บริการ

เชียงใหม่ : เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์

นครราชสีมา : เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์

สงขลา : เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์

ยะลา : เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์

อุบลราชธานี : เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์

เมืองพัทยา : เปิดให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์

เชียงราย : เปิดให้บริการทุกวันพุธ

นครสวรรค์ : เปิดให้บริการทุกวันพุธ

จันทบุรี : เปิดให้บริการทุกวันพุธ

สุราษฎร์ธานี : เปิดให้บริการทุกวันพุธ

ภูเก็ต : เปิดให้บริการทุกวันพุธ

พิษณุโลก : เปิดให้บริการทุกวันพุธ

อุดรธานี : เปิดให้บริการทุกวันพุธ และวันศุกร์

หมายเหตุ : การปิดสํานักงานฯ ชั่วคราวบางแห่งเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และให้ความร่วมมือ

Cr. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

Must Read

สธ. เผยขณะนี้ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ตาก ได้แล้ว

สธ. เผยขณะนี้ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ตาก ได้แล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เผยว่าขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ระบาดโควิด-19 จ.ตาก ได้แล้ว โดยภาพรวมการดำเนินงานเชิงรุกจากการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 10,607 ตัวอย่าง ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด...
error: Alert: Content is protected !!