Home ข่าวทั่วไทย จ้างงานสู้โควิด! อว.สร้างงานระยะที่ 2 รวมกว่า 32,718 อัตรา ทั่วประเทศ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

จ้างงานสู้โควิด! อว.สร้างงานระยะที่ 2 รวมกว่า 32,718 อัตรา ทั่วประเทศ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

-

จ้างงานสู้โควิด! อว.สร้างงานระยะที่ 2 รวมกว่า 32,718 อัตรา ทั่วประเทศ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด จำนวน 70 แห่ง ดำเนินการโครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 จำนวนรวม 32,718 อัตรา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.- ก.ย.2563 เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ ให้แก่แรงงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยดำเนินการภายใต้ อว. ที่จะดำเนินการในลักษณะการช่วยงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานใน อว.ที่ดำเนินการตามชุมชน ทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โครงการนี้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยให้ประชาชนที่ว่างงาน จำนวน 32,718 คน มีงานทำ และได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ ทางด้านวิชาการเพื่อต่อยอดเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไปได้ เช่น ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และสังคมเฉพาะด้าน ทักษะการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลพื้นฐานของประชากร ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้ประการเอสเอ็มอี ขณะนี้หน่วยจ้างงานทั้ง 70 แห่ง อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครงาน ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ ดังนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1C6pznu31wyscThPPXryibiWzqdt_aJCc?fbclid=IwAR3P0zaYHOhltphmMs2Pf1EV2ljDx2uojzDTuDlZY9tCDu0V5p-FUVA1LJ8

หรือติดต่อได้ที่สำนักงานบริหารโครงการตามนโยบาย โทร 02-6105330 ถึง 31 และเว็บไซต์ของหน่วยจ้าง

qJGNgI.jpg

Must Read

‘วิษณุ’ ยืนยัน! สิงหาคมนี้ ยังไม่มีวันหยุดชดเชย เล็งเดือนกันยายนและตุลาคมไว้ แต่ต้องรอพิจารณาความเหมาะสม

'วิษณุ' ยืนยัน! สิงหาคมนี้ ยังไม่มีวันหยุดชดเชย เล็งเดือนกันยายนและตุลาคมไว้ แต่ต้องรอพิจารณาความเหมาะสม วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาเรื่องวันหยุดชดเชยสงกรานต์ ที่ยังคงเหลืออยู่ โดยต้องพิจารณารอบด้าน ทั้งด้านการคมนาคม ความสะดวกในการเดินทาง การส่งเสริมการท่องเที่ยวและจังหวะเวลาที่เหมาะสม เบื้องต้นพิจารณาไว้ 2 เดือน คือเดือนตุลาคมที่มีช่วงวันหลายวันและมีรอยต่อ สามารถเติมให้เป็นวันหยุดยาวได้...
error: Alert: Content is protected !!