โพลชี้! คนไทยอยากแอ่ว “เชียงใหม่” มากที่สุดหลังคลายล็อกดาวน์

6969

โพลชี้! คนไทยอยากแอ่ว “เชียงใหม่” มากที่สุดหลังคลายล็อกดาวน์

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจพฤติกรรมท่องเที่ยวของคนไทยหลังคลายล็อกดาวน์ โดยระบุว่า ตามที่รัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์ หลังสถานการณ์ของโรค COVID-19 เริ่มคลี่คลาย และมีแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสให้กลับมาสร้างรายได้ เชิญชวนคนไทยท่องเที่ยวในประเทศหวังกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นโดยเร็ว เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณีพฤติกรรมท่องเที่ยว ของ คนไทยหลังคลายล็อกดาวน์ จำนวนทั้งสิ้น 1,116 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1.”5 จังหวัด” ที่ประชาชนอยากไปเที่ยวมากที่สุด หลังจากรัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์

-อันดับ 1 เชียงใหม่ 31.00%
-อันดับ 2 ประจวบคีรีขันธ์ 28.14%
-อันดับ 3 กรุงเทพมหานคร 19.35%
-อันดับ 4 ชลบุรี 18.55%
-อันดับ 5 กาญจนบุรี 11.92%

2. ประชาชนคิดว่าควรท่องเที่ยวอย่างไร? จึงจะปลอดภัยจาก COVID-19

-อันดับ 1 ควบคุม จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามขนาดของแต่ละพื้นที่ 83.29%
-อันดับ 2 เลือกสถานที่ที่มีการทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังการให้บริการทุกครั้ง 82.84%
-อันดับ 3 มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยว 78.50%
-อันดับ 4 ผู้ให้บริการ พนักงานขับรถ ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่ 74.07%
-อันดับ 5 จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้แก่นักท่องเที่ยว 72.09%
-อันดับ 6 เว้นระยะห่างทางสังคม 69.56%
-อันดับ 7 เที่ยวคนเดียวหรือไปเป็นกลุ่มเล็ก ไม่ไปเป็นกลุ่มใหญ่ 53.84%

3. ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวของไทยจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งภายในระยะเวลาเท่าใด?

-อันดับ 1 : 1 ปี 41.40%
-อันดับ 2  : ภายใน 6 เดือน 25.90%
-อันดับ 3 : 2 ปี 20.52%
-อันดับ 4 : มากกว่า 2 ปี 12.18%

4. ประชาชนอยากให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยหรือไม่?

-อันดับ 1 ไม่อยากให้เข้ามา อยากเชิญชวนให้คนไทยเที่ยวในประเทศก่อน 54.39%
-อันดับ 2 อยากให้เข้ามาเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประเทศ 24.28%
-อันดับ 3 ไม่อยากให้เข้ามา เพราะกลัวแพร่เชื้อโควิด-19 21.33%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

qGq57a.jpg