Home ข่าวทั่วไทย UPDATE ท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่งของ AOT และสายการบินที่เปิดให้บริการ เปิดเช็กเลย!!

UPDATE ท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่งของ AOT และสายการบินที่เปิดให้บริการ เปิดเช็กเลย!!

-

UPDATE ท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่งของ AOT และสายการบินที่เปิดให้บริการ เปิดเช็กเลย!!

UPDATE ท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่งของ AOT พร้อมกลับมาให้บริการแล้ว หากมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อสายการบินที่ผู้โดยสารจะเดินทาง

ท่าอากาศยานภูเก็ต สายการบินที่ให้บริการ ได้แก่

 • สายการบินไทยแอร์เอเชีย
 • สายการบินนกแอร์
 • สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 • สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบินที่ให้บริการ ได้แก่

 • สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 • สายการบินไทยไสมายล์แอร์เวย์ส
 • สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563

ท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบินที่ให้บริการ ได้แก่

 • สายการบินไทยแอร์เอเชีย
 • สายการบินนกแอร์
 • สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สายการบินที่ให้บริการ ได้แก่

 • สายการบินไทยแอร์เอเชีย
 • สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 • สายการบินนกแอร์
 • สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 • สายการบินไทยไสมายล์แอร์เวย์ส
 • สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง สายการบินที่ให้บริการ ได้แก่

 • สายการบินไทยแอร์เอเชีย
 • สายการบินนกแอร์
 • สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 • สายการบินไทยไสมายล์แอร์เวย์ส
 • สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบินที่ให้บริการ ได้แก่

 • สายการบินไทยแอร์เอเชีย
 • สายการบินนกแอร์
 • สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 • สายการบินไทยไสมายล์แอร์เวย์ส

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563

Cr. ไทยคู่ฟ้า

2
3
4
5
6
7

Must Read

‘วิษณุ’ ยืนยัน! สิงหาคมนี้ ยังไม่มีวันหยุดชดเชย เล็งเดือนกันยายนและตุลาคมไว้ แต่ต้องรอพิจารณาความเหมาะสม

'วิษณุ' ยืนยัน! สิงหาคมนี้ ยังไม่มีวันหยุดชดเชย เล็งเดือนกันยายนและตุลาคมไว้ แต่ต้องรอพิจารณาความเหมาะสม วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาเรื่องวันหยุดชดเชยสงกรานต์ ที่ยังคงเหลืออยู่ โดยต้องพิจารณารอบด้าน ทั้งด้านการคมนาคม ความสะดวกในการเดินทาง การส่งเสริมการท่องเที่ยวและจังหวะเวลาที่เหมาะสม เบื้องต้นพิจารณาไว้ 2 เดือน คือเดือนตุลาคมที่มีช่วงวันหลายวันและมีรอยต่อ สามารถเติมให้เป็นวันหยุดยาวได้...
error: Alert: Content is protected !!