ไทยติดอันดับ 1 ของเอเชีย อันดับ 2 ของโลก ฟื้นตัวจากโควิด-19 เร็วที่สุด

6603

ไทยติดอันดับ 1 ของเอเชีย อันดับ 2 ของโลก ฟื้นตัวจากโควิด-19 เร็วที่สุด

ผลการจัดอันดับประเทศที่มีการฟื้นตัวจากโควิด-19 (Ranking of Countries by Recovery Index) จากทั้งหมด 184 ประเทศ ปรากฏว่าประเทศไทยได้อยู่อันดับที่ 2 รองจากประเทศ ออสเตรเลีย โดยประเทศ 20 อันดับแรกมีดังต่อไปนี้

1.ออสเตรเลีย
2.ไทย
3.เดนมาร์ก
4.ฮ่องกง
5.ไต้หวัน
6.นิวซีแลนด์
7.เกาหลีใต้
8.ลิโทเนีย
9.ไอซ์แลนด์
10.สโลวาเนีย
11.ลัตเวีย
12.สวิซเซอร์แลด์
13.เวียดนาม
14.มาเลเซีย
15.นอร์เวย์
16.สโลวาเกีย
17.เยอรมัน
18.ออสเตรีย
19.ลักต์แซมเบิก
20.ฟินแลนด์

เห็นได้ว่าจาก 20 อันดับแรกมีประเทศในเอเชีย 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ เวียดนาม และ มาเลเซีย โดยประเทศไทยได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย

ทั้งนี้ ขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือแก่ภาครัฐ ในการร่วมแก้ปัญหาวิกฤตในครั้งนี้

การจัดอันดับครั้งนี้ นำโดยองค์กร Global COVID-19 หรือ (GCI) พัฒนาโดย PEMADU Assciates โดยความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (MOSTI) ประเทศมาเลเซีย และ กลุ่ม sunway ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ จัดคะแนนดัชนีและจัดอันดับจาก 184 ประเทศว่าแต่ละประเทศ รับมือกับโรคระบาด COVID-19 ได้ดีมากน้อยเพียงใด

โดยคะแนน 70% คิดมาจาก 2 ส่วน ได้แก่

1.กรณีที่ได้รับการยืนยันต่อประชากร โดยพารามิเตอร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทียบกับขนาดของแต่ละประเทศในการคำนวนค่าคะแนน

2.สัดส่วนการเสียชีวิตตามสัดส่วนเนื่องจาก COVID-19 โดยพารามิเตอร์นี้จะพิจารณาถึงอัตราการตายอย่างคร่าวๆของแต่ละประเทศและพิจารณาขนาดของประชากรแล้วเปรียบเทียบกับอัตราการตายเนื่องจาก COVID-19 นับตั้งแต่มีรายงานผู้ป่วยรายแรกในประเทศ โดยค่านี้จะให้ภาพสะท้อนที่แท้จริงว่าอัตราการเสียชีวิตได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของแต่ละประเทศได้อย่างแม่นจำ

ส่วนที่เหลืออีก 30% ประกอบด้วยคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHS) ซึ่งริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกิ้นส์ซึ่งได้รับทุนจากมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ GHS ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินความพร้อมของประเทศในการรับมือและรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

ข้อมูล : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์