รู้จัก “Travel Bubble” เปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด หลัง ศบค.เห็นชอบในหลักการดังกล่าว

2442

รู้จัก “Travel Bubble” เปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด หลัง ศบค.เห็นชอบในหลักการดังกล่าว

หลังจากรัฐบาลออกมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 แล้ว เรื่องของการเปิดประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป วันนี้จึงขอนำเรื่อง Travel Bubble หรือ แนวทางการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด มาแนะนำให้รู้จักกัน

Travel Bubble คือ การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง 2 ประเทศ ที่สามารถจัดการโรคโควิด-19 ได้ดีเท่า ๆ กัน โดยดูจากสถานการณ์การระบาดในประเทศว่ามีการผ่อนคลายการควบคุมโรคแล้วหรือไม่ มีการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศอยู่หรือไม่ และดูเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีต่อกันด้วย

ผู้เดินทางภายใต้ความตกลง Travel Bubble ไม่ต้องถูกกักตัว แต่ทั้ง 2 ฝ่าย จะกำหนดจำนวนคนที่อนุญาตให้เดินทางแลกเปลี่ยนกัน และจัดการแบบพิเศษในเรื่องการขอวีซ่า การโดยสารเครื่องบิน ที่พัก การเยี่ยมเยือน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และผู้รับประกัน

Travel Bubble จะทำได้ต่อเมื่อประเทศคู่ตกลงไม่มีผู้ติดเชื้อแล้ว หรือมีจำนวนผู้ติดเชื้อใกล้เคียงกัน มีการจัดการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเท่า ๆ กัน ดังนั้น ทั้ง 2 ประเทศจะต้องมีความเชื่อมั่นในการจัดการโรคโควิด-19 ซึ่งกันและกัน มีมาตรการตรวจหาเชื้อและป้องกันอย่างเข้มงวด โดยต้องตรวจหาเชื้อก่อนออกนอกประเทศต้นทาง และตรวจอีกครั้งเมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศปลายทาง

ขอย้ำว่า แนวทางที่เล่ามาทั้งหมดนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอที่ประชุม ศบค. ต่อไป

102409633 935601333572340 428672612542101471 o
102703484 935601593572314 8494329375602452988 o
103618575 935601263572347 7288660314332114916 o
103627072 935601190239021 7175132067894106086 o
103901071 935601433572330 2526302753426938540 o
104212075 935601490238991 8388704949232834728 o
104220351 935601390239001 4331641572519075010 o
104241647 935601540238986 1911626248539123930 o

ข้อมูล : ไทยคู่ฟ้า