blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่เน้นย้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เชียงใหม่เน้นย้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

-

จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ตามที่ได้มีการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่าง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อาทิ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต และกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการนั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า การผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมข้างต้น อาจทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายและการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้มีการออก “มาตรการในการป้องกันโรค” คือให้สถานที่ที่เกี่ยวข้องมีการทำความสะอาด โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสก่อนการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้มีการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย และให้มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ทุกสถานที่ท่องเที่ยวนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อย่างเคร่งครัด

blank blank blank blank

blank

Must Read

 คลังเผย รอ ครม. 11 พ.ค.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนโครงการ “เราชนะ” เพิ่มเติม อย่าหลงเชื่อ!! ข่าวปลอม หรือ SMS...

 คลังเผย รอ ครม. 11 พ.ค.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนโครงการ “เราชนะ” เพิ่มเติม อย่าหลงเชื่อ!! ข่าวปลอม หรือ SMS หลอกลวง ระวังตกเป็นเหยื่อ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลัง ครม.มีมติเห็นชอบหลักการข้อเสนอมาตรการบรรเทาผลจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในระลอกใหม่ กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการเราชนะ จะได้นำเสนอรายละเอียดและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยะจะให้ ครม.พิจารณา...
error: Alert: Content is protected !!