Home ข่าวทั่วไทย วันที่ 1 กรกฎาคม ธนาคารเปิดทำการปกติ หลังธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำสั่งยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปี

วันที่ 1 กรกฎาคม ธนาคารเปิดทำการปกติ หลังธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำสั่งยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปี

-

1 ก.ค. ธนาคารเปิดทำการปกติ หลังธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำสั่งยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปี

    วันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งปกติจะเป็นวันหยุดภาคครึ่งปีของธนาคารนั้น ล่าสุดทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ธปท. ยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปี (1 กรกฎาคม) ซึ่งเดิมกำหนดเพื่อให้สถาบันการเงินมีเวลาในการปิดงวดบัญชีครึ่งปี อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินมีระบบการปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบกับการให้บริการของสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินสามารถให้บริการในทุกช่องทางได้ตามปกติ จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดวันหยุดภาคครึ่งปีอีกต่อไป

Must Read

ปศุสัตว์เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำให้ต้องมีการคัดทิ้งและทำลายสุกรไปแล้วกว่า 200 ล้านตัว สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา...
error: Alert: Content is protected !!