กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย แผนช่วยเหลือชาวสวน “ลำไย” ออกสู่ตลาด

921
แผนช่วยเหลือชาวสวน “ลำไย” ออกสู่ตลาด

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย แผนช่วยเหลือชาวสวน “ลำไย” ออกสู่ตลาด

อีกไม่กี่เดือนจะถึงฤดูกาล “ลำไย” ซึ่งผลผลิตจะเริ่มออกมาในช่วงเดือน ก.ค. 63 เป็นต้นไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประเมินสถานการณ์ และวางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยไว้แล้ว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการดังนี้

– ช่วยค่าบริหารจัดการสำหรับการจำหน่ายในประเทศสำหรับผู้รวบรวมลำไยกิโลกรัมละ 3 บาท วงเงิน 199 ล้านบาท

– สำหรับผู้ที่รวบรวม และส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยตัวเองจะช่วยกิโลกรัมละ 5 บาท ภายใต้วงเงิน 51 ล้านบาท

ในส่วนดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้รวบรวมผลไม้หรือลำไย ผู้แปรรูปและผู้ส่งออก สามารถใช้วงเงินกู้ที่กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยให้อีก 3% เช่นกู้ 4% ก็รับภาระดอกเบี้ยแค่ 1% ภายในวงเงิน 45 ล้านบาท นอกจากนี้จะจัดเทศกาลส่งเสริมการบริโภคผลไม้ Thai Fruit Golden Months ในช่วง มิ.ย. – ก.ค. 63 ซึ่งจะช่วยระบายลำไยได้

ด้านตลาดส่งออกขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าไปช่วยคลี่คลายปัญหาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ให้คล่องตัวมากขึ้นทั้งด่านโหยวอี้กวน เมืองผิงเสียง และด่านตงซิง และทางใต้แถวมาเลเซีย ด่านปาดังเบซาร์ ก็สามารถข้ามแดนได้แล้ว

ด้านออนไลน์จะขยายตลาดผลไม้ไทยผ่านแพลตฟอร์มระดับโลก เช่น Tmall ของอาลีบาบา bigbasket.com ของอินเดีย Amazon ของสหรัฐฯ และสิงคโปร์ Lotte ของเกาหลี รวมทั้งการเพิ่มเติมตลาดในต่างประเทศ เช่น ยุโรป แคนาดา รัสเซีย

Cr. ไทยคู่ฟ้า