Home ข่าวธุรกิจเชียงใหม่ ข่าวเศรษฐกิจเชียงใหม่ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่​, วู๊ดฟิลด์รีสอร์ทเชียงใหม่​ และโรงแรมเลวิวเชียงใหม่​ สร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยจัดให้พนักงานทุกคนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่​, วู๊ดฟิลด์รีสอร์ทเชียงใหม่​ และโรงแรมเลวิวเชียงใหม่​ สร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยจัดให้พนักงานทุกคนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

-

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่​, วู๊ดฟิลด์รีสอร์ทเชียงใหม่​ และโรงแรมเลวิวเชียงใหม่​ สร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยจัดให้พนักงานทุกคนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่​, วู๊ดฟิลด์รีสอร์ทเชียงใหม่​ และโรงแรมเลวิวเชียงใหม่​ ได้จัดให้พนักงานทุกคนเข้ามารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา​ เชียงใหม่​ โดยโครงการเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญ ในการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุมสกัดกั้น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เพื่อเตรียมความพร้อม​ และสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย​ ปลอดเชื้อ​ ของพนักงานผู้ให้บริการ​ ในการเปิดให้บริการ​ ในวันที่​ 1 กรกฏาคมนี้​ โดยมี​คุณจิราลักษณ์​ จันทร์กระจาย​ หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา​ เชียงใหม่​ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ​ในครั้งนี้

428773
428774
428775
428776
428777
428778
428779
428780
428781
428782
428783
428784
428785
428786
428787

Must Read

สธ.ขอความร่วมมือร้านขายยา หากพบแรงงานต่างด้าวไม่สบายมาซื้อยาแก้ไข้หวัดในจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ให้รีบแจ้งโดยด่วน

สธ.ขอความร่วมมือร้านขายยา หากพบแรงงานต่างด้าวไม่สบายมาซื้อยาแก้ไข้หวัดในจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ให้รีบแจ้งโดยด่วน นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่าสำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศเมียนมาซึ่งเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยทางตะวันตก ยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลวันที่ 26 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 880 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 9,991 ราย ซึ่งรัฐบาลเมียนมาได้ประกาศให้ประชาชนในเมืองอย่างน้อย 11 รัฐและภูมิภาค เข้าสู่มาตรการ...
error: Alert: Content is protected !!