Home ข่าวทั่วไทย ไปรษณีย์ไทย คลายล็อกเปิดบริการเต็มรูปแบบ ส่งพัสดุระหว่างประเทศได้แล้ว รองรับบริการส่งของในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่

ไปรษณีย์ไทย คลายล็อกเปิดบริการเต็มรูปแบบ ส่งพัสดุระหว่างประเทศได้แล้ว รองรับบริการส่งของในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่

-

ไปรษณีย์ไทย คลายล็อกเปิดบริการเต็มรูปแบบ ส่งพัสดุระหว่างประเทศได้แล้ว รองรับบริการส่งของในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทย พร้อมส่งสิ่งของปลายทางระหว่างประเทศ ในกลุ่มบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ (EMS World)  , บริการ ePacket , บริการ Courier Post และบริการโลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ หลังมาตรการคลายล็อกดาวน์ของรัฐบาล

โดยผู้ใช้บริการตรวจสอบสถานะประเทศปลายทางที่ เว็บไซต์ www.thailangpost.co.th ก่อนทำการส่งทุกครั้ง  บางปลายทางอาจมีความล่าช้ากว่าปกติ

✅โดยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ ส่งได้แล้ว 29 ปลายทาง อาทิ ออสเตรีย เบลเยี่ยม บราซิล เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

✅ บริการePacket ระหว่างประเทศ 5 ปลายทาง ได้แก่ ภูฏาน จีน เกาหลีใต้ รัสเซีย สิงคโปร์

✅ บริการ Courier Post 107 ปลายทาง อาทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน

✅ บริการโลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ 31 ปลายทาง อาทิ ออสเตรเลีย จีน อิตาลี ญี่ปุ่น

นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal Life) ทั้งการทำงานจากที่บ้าน การเว้นระยะห่างทางสังคม ซื้อสินค้าออนไลน์ สังคมไร้เงินสด และการใช้เทคโนโลยีที่บทบาทในชีวิตประจำวัน ทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตขึ้น

โดยพบว่าสิ่งของประเภท อาหารสำเร็จรูป หน้ากากผ้า เสื้อผ้า เครื่องสาน และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เป็นสิ่งของที่มีปริมาณการส่งผ่านไปรษณีย์ระหว่างประเทศสูงที่สุด

ซึ่งไปรษณีย์ไทย ได้เตรียมพร้อมสำหรับการส่งต่อสิ่งของระหว่างประเทศ จากทั้งบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการ เพื่อรองรับปริมาณการใช้บริการของผู้ใช้บริการ

Cr. ข่าวจริงประเทศไทย

 

Must Read

ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงใหม่ ห้ามโค่นต้นยางนา-คุมการสร้างอาคาร ในพื้นที่ 6 ตำบล เชียงใหม่-ลำพูน

ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงใหม่ ห้ามโค่นต้นยางนา-คุมการสร้างอาคาร ในพื้นที่ 6 ตำบล เชียงใหม่-ลำพูน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการพิจารณา เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน...
error: Alert: Content is protected !!