Home ข่าวทั่วไทย เตือนอย่าเชื่อข่าวปลอม! ย้ำไทยปรับขึ้นราคาน้ำมันเป็นไปตามราคาตลาดโลก

เตือนอย่าเชื่อข่าวปลอม! ย้ำไทยปรับขึ้นราคาน้ำมันเป็นไปตามราคาตลาดโลก

-

เตือนอย่าเชื่อข่าวปลอม! ย้ำไทยปรับขึ้นราคาน้ำมันเป็นไปตามราคาตลาดโลก

จากกรณีที่มีการโพสต์แชร์ข้อความในทำนองว่า ราคาน้ำมันในตลาดโลกต่ำลงทุกวัน แต่ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผล ขึ้นตามใจ ไม่มีการอ้างอิงใด ๆ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการกำหนดนโยบายและแผน เกี่ยวกับพลังงานของประเทศ ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงของไทยเป็นการแข่งขันตามกลไกการค้าเสรี การปรับราคาขายปลีกของผู้ค้าน้ำมันจึงขึ้นอยู่กับต้นทุนการจัดหา และสภาพการแข่งขันของตลาด ซึ่งส่วนใหญ่จะอ้างอิงราคาน้ำมันเบนซินและดีเซล ตลาดกลางของภูมิภาคเอเชีย (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นตลาดขายน้ำมันที่อยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด โดยไม่ได้อ้างอิงกับการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันดิบโดยตรง

ในช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย. 63 ราคาน้ำมันเบนซิน และดีเซลตลาดสิงคโปร์เป็นช่วงขาลง ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน และดีเซลของไทยมีการปรับลดลงตามราคาน้ำมันอ้างอิงถึง 18 ครั้ง และตั้งแต่ต้นเดือนพ.ค. 2563 ราคาน้ำมันตลาดสิงคโปร์มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ค้าน้ำมันในประเทศปรับราคาขายปลีก 9 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบราคาขายปลีกน้ำมันของไทย และน้ำมันอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ช่วงเดือนมีนาคม – ปัจจุบันพบว่าราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล และเบนซินของไทยปรับลดลงมากกว่าราคาตลาดสิงคโปร์ประมาณ ร้อยละ 15 – 20

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารด้านพลังงานที่ถูกต้อง ได้ที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน www.eppo.go.th หรือโทร. 02-612-1555

Must Read

คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ฟรี “ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน” รีบลงทะเบียนเลย

ฟรี "ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน" รีบจอง ------- ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563" พบกับกิจกรรมการให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-15.30 น. ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตรงข้ามวัดสวนดอก) ผู้ประสงค์เข้ารับบริการสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า...
error: Alert: Content is protected !!