“ถนนคนเดินเชียงใหม่” วันอาทิตย์ พร้อมเปิดแล้ว 7 มิ.ย. 63 นี้ เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการ 6 ข้อ ป้องกันโควิด-19

6174

“ถนนคนเดินเชียงใหม่” วันอาทิตย์ พร้อมเปิดแล้ว 7 มิ.ย. 63 นี้ เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการ 6 ข้อ ป้องกันโควิด-19

ถนนคนเดินเชียงใหม่ (ถนนคนเดินวันอาทิตย์ ถนนราชดำเนิน-วัดพระสิงห์) จะกลับมาเปิดบริการในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. โดยขอความร่วมมือผู้ค้า นักท่องเที่ยว และ ผู้มาจับจ่ายใช้สอย โปรดปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขทั้ง 6 ข้อ อย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพอนามัยของตัวท่านเอง และของสังคมโดยรวม ดังนี้

1.ให้มีการควบคุมทางเข้าออกของถนนคนเดิน ตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วย เช่น วัดอุณหภูมิร่างกาย โดยกำหนดจุดเข้า ออก 4 จุด โดยเจ้าหน้าที่เริ่มเข้าจุดคัดกรอง เวลา 16.00 น. ดังนี้

-จุดที่ 1ข้าง โรงแรมอิมโฮเทล (ประตูท่าแพ)
-จุดที่ 2 หน้าวัดพระสิงห์
-จุดที่ 3 สี่แยกยุพราช
-จุดที่ 4 สี่แยกพุทธิโสภณ

2.การจัดเตรียมสถานที่จำหน่ายอาหาร/สินค้า
– กำหนดมาตรการระยะห่างของผู้ค้า หรือร้านค้าต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร และให้ทำ
ฉากกั้นระหว่างผู้ค้า โดยเฉพาะร้านค้าที่จำหน่ายอาหารให้มีการทำฉากกั้นด้านหน้าร้านระหว่างผู้ซื้อและผู้ค้าด้วย

3.จัดให้มีการวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้ค้า โดยกำหนดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
และจัดทำทะเบียนผู้ค้าถนนคนเดินรวมทั้งลงบันทึกวันเวลาในการค้าขาย เพื่อที่จะสามารถติดตามผู้มีโอกาสสัมผัสกับผู้ติดเชื้อได้ทันท่วงที

4.จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์ เอาไว้บริการ ทางเข้า-ออก และทุกร้านค้า

5.การรับเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ค้า ให้มีตะกร้าสำหรับวางเงินเพื่อลดการสัมผัสกันโดยตรง หรือส่งเสริมการชำระเงินแบบ Cashless Payment หรือการชำระเงินออนไลน์

6.ติดป้ายแสดงราคาสินค้า เพื่อลดการสนทนาสอบถาม

83011581 165517651408217 8347158705145380864 n
83318231 165517721408210 4196519593239379968 n
83382275 165517818074867 1053963048630353920 n
83695598 165517921408190 2429590611968393216 n
84527187 174144910545491 804931541909110784 n
84527455 165517841408198 726232743020593152 n

Facebook Comments