กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำ ไม่มีการบังคับให้นักเรียนต้องใส่หน้ากาก สี-ลวดลาย แต่ขอให้ใส่เพื่อการป้องกันและแพร่เชื้อโควิค-19 เป็นหลัก

354
กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำ ไม่มีการบังคับให้นักเรียนต้องใส่หน้ากาก สี-ลวดลาย แต่ขอให้ใส่เพื่อการป้องกันและแพร่เชื้อโควิค-19 เป็นหลัก

กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำ ไม่มีการบังคับให้นักเรียนต้องใส่หน้ากาก สี-ลวดลาย แต่ขอให้ใส่เพื่อการป้องกันและแพร่เชื้อโควิค-19 เป็นหลัก

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ย้ำ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่มีการบังคับให้นักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัยลักษณะใด แต่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะมีลวดลายหรือไม่ก็ตาม หัวใจสำคัญของการให้นักเรียนและครูรวมถึงบุคคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เพราะต้องการป้องการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

ด้าน ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ยืนยันว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยศธ.ไม่มีนโยบายกำหนดให้นักเรียนต้องสวมหน้ากากแบบใด แต่ให้ยึดการป้องกันและแพร่เชื้อโควิค-19 เป็นหลัก

cr. โฆษกรัฐบาล

Facebook Comments