ชายไทยเตรียมตัว!!  กองทัพบกเตรียมตรวจเลือกทหารปี 63 เน้น Social Distancing ป้อง COVID-19 แจ้งเตือนผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกฯทุกคน ต้องไปแก้ไขหมายเรียกใหม่ เริ่ม 26 มิ.ย.63

2269

ชายไทยเตรียมตัว!!  กองทัพบกเตรียมตรวจเลือกทหารปี 63 เน้น Social Distancing ป้อง COVID-19 แจ้งเตือนผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกฯทุกคน ต้องไปแก้ไขหมายเรียกใหม่ เริ่ม 26 มิ.ย.63

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ประกาศเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563  ซึ่งการตรวจเลือกปีนี้ มีการปรับกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน COVID-19 และวิถีปฏิบัติใหม่รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม

ชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้ คือ ผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ เกิด พ.ศ.2542 กับผู้ที่มีอายุ 22-29 เกิด พ.ศ.2534–2541 ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือเคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้วแต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ

สิ่งสำคัญในปีนี้ที่ทหารกองเกิน หรือผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารทุกคนจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับแรก คือ

แก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบสด.35) ใหม่  ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร พร้อมแจ้งความประสงค์ด้วยว่าต้องการสมัครเป็นทหาร ต้องการจับฉลากตรวจเลือก หรือการผ่อนผัน

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: กองการสัสดี, www.sassadee.rta.mi.th หรือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร 02-223-3259

Cr. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

กองทัพบกเตรียมตรวจเลือกทหารปี 63