ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าตรวจโรงภาพยนตร์หลังมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ที่เซ็นทรัล แอร์พอร์ต

450
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าตรวจโรงภาพยนตร์หลังมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ที่เซ็นทรัล แอร์พอร์ต

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าตรวจโรงภาพยนตร์หลังมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ที่เซ็นทรัล แอร์พอร์ต

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการตามมาตรการดูแลความสะอาด และการลดแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมี คุณธนัชชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ให้การต้อนรับ โดยผลการตรวจครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ศูนย์การค้า ได้ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐอย่างเต็มที่ และต่อเนื่องในการปฎิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุด และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการโรงภาพยนตร์ และร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

01
02 (1500x1000)
03 (1500x1000)
04 (1500x1000)
05 (1500x999)
06 (1500x999)
07 (1500x999)
08 (1500x1000)
09 (1500x1000)
10 (1500x1000)