เชียงใหม่ประกาศ! หลักปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ (อัปเดตล่าสุด 2 มิ.ย.)

blank

เชียงใหม่ประกาศ! หลักปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ (อัปเดตล่าสุด 2 มิ.ย.)

จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศหลักปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563) ดังนี้

1. ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ ต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันตนเอง (Local Quarantine) ในสถานที่รัฐจัดให้ เป็นเวลา 14 วัน

2. ผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคหรือเป็นพาหะนำโรค ได้แก่ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือจังหวัดที่ปลอดผู้ติดเชื้อยืนยันไม่ถึง 28 วัน ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส รวมทั้งผู้ที่มีเหตุสงสัยอื่นๆ ต้องเข้ากักกันตนเองในสถานที่รัฐจัดให้ หรือภายในที่พักของตนเองหรือญาติในพื้นที่ ตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

3. ผู้ที่ไม่มีเหตุอันควรสงสัยตามข้อ 2 ไม่ต้องกักกันตนเอง แต่ให้สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการผิดปกติ ให้เข้าพบแพทย์ได้

4. สำหรับผู้ที่มีเหตุผลทางราชการ หรือธุรกิจที่จำเป็น เข้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถพิจารณาอนุญาตให้ปฏิบัติภารกิจนั้นได้ ภายใต้มาตรการส่วนบุคคลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว สามารถเดินทางกลับจังหวัดต้นทาง หรือออกจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครั

blank

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments