รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ 1

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ 1

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในขณะนี้การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ 1 (ไม่มีผู้ป่วย หรือมีผู้ป่วยในวงจำกัด)

โดย นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า หากเราย่อหย่อนในการป้องกันระวังตัวเอง จะทำให้มีโอกาสสูงมาก ที่การแพร่ระบาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถ้าควบคุมดูแลไม่ดีด้วยแล้ว ก็จะนำไปสู่ระดับวิกฤต คือ สภาพที่เรามีจำนวนผู้ป่วย ที่มากกว่าความสามารถ ที่โรงพยาบาลจะรองรับได้

qEA5tZ.jpg