รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคณะ พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ ลงพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ย้ำในการดำเนินงาน ตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน COVID-19 ระยะผ่อนปรนที่ 3

465
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ย้ำในการดำเนินงาน ตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน COVID-19 ระยะผ่อนปรนที่ 3

รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคณะ พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ ลงพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ย้ำในการดำเนินงาน ตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน COVID-19 ระยะผ่อนปรนที่ 3

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย , พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ , พญ.โชติรส พันธ์พงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ , นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ , จนท.ตำรวจ สภ.ริมปิง , จนท.ฝ่ายความมั่นคง ตรวจเยี่ยมพื้นที่หน่วยงานส่วนภูมิภาค ภายใต้การดำเนินงานตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะผ่อนปรนที่ 3 โดยมีคุณศิระ สันติตรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ นำเสนอการดำเนินงานตามมาตรการและให้การต้อนรับเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยคณะตรวจเยี่ยม ได้เน้นย้ำให้ทุกร้านปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น การจัดให้มีจุดสแกน Application ไทยชนะ ให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ การจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ การเน้นย้ำให้มีการสวมหน้ากากหรือหน้ากากผ้าก่อนเข้าใช้บริการ การจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมไปถึงการจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกร้านให้เข้าร่วมมือเป็นอย่างดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ยุวดี มณีวรรณ (หญิง) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
โทร. 053 998 999 ต่อ 1306 โทรสาร 053 999 122-3 มือถือ 08-6-198-8118
E-Mail: mayuwadee@cpn.co.th / mayuwadee@gmail.com Website: www.centralplaza.co.th

S 131440800
S 131440802
S 131440803
S 131440804
S 131440805
S 131440806
S 131440807
S 131440808
S 131440809
S 131440810
S 131440811
S 131440813
S 131440814
S 131440815