blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดินหน้าเร่งตรวจโควิด-19 เพิ่ม 1 แสนตัวอย่าง ภายในเดือน มิ.ย. นี้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดินหน้าเร่งตรวจโควิด-19 เพิ่ม 1 แสนตัวอย่าง ภายในเดือน มิ.ย. นี้

-

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดินหน้าเร่งตรวจโควิด-19 เพิ่ม 1 แสนตัวอย่าง ภายในเดือน มิ.ย. นี้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่งตรวจผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยอย่างน้อย 100,000 ตัวอย่างทั่วประเทศภายในเดือน มิ.ย. นี้ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วในหลายจังหวัด เช่น นครราชสีมา สุราษฏร์ธานี ปัตตานี เป็นต้น

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มผู้ที่เข้าข่ายสอบสวนโรค
กลุ่มที่ 2 คือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ
กลุ่มที่ 3 คือการค้นหาเชิงรุก

การดำเนินการ ทางส่วนกลางจะมอบโยบายว่าจะตรวจกลุ่มไหน สถานที่ไหน และให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้พิจารณาจากข้อมูลของจังหวัดตนเอง ซึ่งเป็นข้อดีที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะสามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ภายในจังหวัดของตนเอง

ปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-Cov-2 มีครอบคลุมทั่วประเทศแล้วทั้งสิ้น 176 แห่ง คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 69 แห่ง แบ่งเป็น ภาครัฐ 29 แห่ง เอกชน 40 แห่ง ในต่างจังหวัด 107 แห่ง แบ่งเป็น ภาครัฐ 87 แห่ง และเอกชน 20 แห่ง ประเทศไทยได้ดำเนินการตรวจไปแล้วกว่า 400,000 ตัวอย่าง ส่งผลให้สามารถควบคุมโรค และควบคุมการระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี ขอให้ประชาชนมั่นใจต่อนโยบายของรัฐ รวมทั้งการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่

blank

Must Read

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ วันที่ 15 พ.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร หลังจากที่ได้มีการปรับสีของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ โดยมีทั้ง มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการจำเพาะ ดังนี้ มาตรการหลัก 1. สถานประกอบกิจการประเมิน Thai Stop...
error: Alert: Content is protected !!