Home ข่าวทั่วไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดินหน้าเร่งตรวจโควิด-19 เพิ่ม 1 แสนตัวอย่าง ภายในเดือน มิ.ย. นี้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดินหน้าเร่งตรวจโควิด-19 เพิ่ม 1 แสนตัวอย่าง ภายในเดือน มิ.ย. นี้

-

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดินหน้าเร่งตรวจโควิด-19 เพิ่ม 1 แสนตัวอย่าง ภายในเดือน มิ.ย. นี้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่งตรวจผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยอย่างน้อย 100,000 ตัวอย่างทั่วประเทศภายในเดือน มิ.ย. นี้ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วในหลายจังหวัด เช่น นครราชสีมา สุราษฏร์ธานี ปัตตานี เป็นต้น

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มผู้ที่เข้าข่ายสอบสวนโรค
กลุ่มที่ 2 คือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ
กลุ่มที่ 3 คือการค้นหาเชิงรุก

การดำเนินการ ทางส่วนกลางจะมอบโยบายว่าจะตรวจกลุ่มไหน สถานที่ไหน และให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้พิจารณาจากข้อมูลของจังหวัดตนเอง ซึ่งเป็นข้อดีที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะสามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ภายในจังหวัดของตนเอง

ปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-Cov-2 มีครอบคลุมทั่วประเทศแล้วทั้งสิ้น 176 แห่ง คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 69 แห่ง แบ่งเป็น ภาครัฐ 29 แห่ง เอกชน 40 แห่ง ในต่างจังหวัด 107 แห่ง แบ่งเป็น ภาครัฐ 87 แห่ง และเอกชน 20 แห่ง ประเทศไทยได้ดำเนินการตรวจไปแล้วกว่า 400,000 ตัวอย่าง ส่งผลให้สามารถควบคุมโรค และควบคุมการระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี ขอให้ประชาชนมั่นใจต่อนโยบายของรัฐ รวมทั้งการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่

Must Read

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า กระทรวงฯได้ขับเคลื่อนนโยบาย กัญชาทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และมีมติเห็นว่า วิถีภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยมีการนำส่วนของใบกิ่งก้านลำต้นรากมาใช้ จึงปลดส่วนนี้ออก ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้น โดยร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ... ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ยังคงสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ...
error: Alert: Content is protected !!